مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن

لیست مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن
دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت Ipv6 سیار - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت Ipv6 سیار - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله کاربرد محاسبات ابری در افزایش ظرفیت، اطمینان و عمر موبایل

دانلود ترجمه مقاله کاربرد محاسبات ابری در افزایش ظرفیت، اطمینان و عمر موبایل

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بررسی حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی

دانلود ترجمه مقاله بررسی حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله نقش امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله نقش امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی طراحی و اجرای سخت افزار تروجان - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی طراحی و اجرای سخت افزار تروجان - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 209
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله آشکارسازی تروجان با استفاده از آثار IC - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله آشکارسازی تروجان با استفاده از آثار IC - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله سیستم پرداخت آنلاین با استفاده از روش های نوین - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله سیستم پرداخت آنلاین با استفاده از روش های نوین - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16