مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن

لیست مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن
ترجمه مقاله ارزیابی و نظارت حریم خصوصی و خطر امنیتی شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی و نظارت حریم خصوصی و خطر امنیتی شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بازدارندگی و جلوگیری در فضای سایبری

ترجمه مقاله بازدارندگی و جلوگیری در فضای سایبری

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تلفیق داده ها در عملیات اطلاعاتی هجومی و دفاعی

ترجمه مقاله تلفیق داده ها در عملیات اطلاعاتی هجومی و دفاعی

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اقدام متقابل: فعالیت های تهاجمی در جنگ های اطلاعاتی

ترجمه مقاله اقدام متقابل: فعالیت های تهاجمی در جنگ های اطلاعاتی

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله فیشینگ، اسمیشینگ و ویشینگ: ارزیابی تهدید‌ها علیه دستگاه های تلفن همراه

ترجمه مقاله فیشینگ، اسمیشینگ و ویشینگ: ارزیابی تهدید‌ها علیه دستگاه های تلفن همراه

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اطمینان به راهکارهای کاربر محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اطمینان به راهکارهای کاربر محور - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اینترنت اشیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از طبقه بندی رفتار حمله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از طبقه بندی رفتار حمله - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چالش های امنیتی گوشی های هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چالش های امنیتی گوشی های هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17