مقالات ترجمه شده رشته بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته بانکداری
ترجمه مقاله وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سوددهی بانکی

ترجمه مقاله وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سوددهی بانکی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر دولت و مالکیت خارجی بر ریسک بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر دولت و مالکیت خارجی بر ریسک بانکداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش - SciencePG

ترجمه مقاله روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش - SciencePG

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی غیر نفتی آذربایجان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی غیر نفتی آذربایجان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری

ترجمه مقاله مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12