تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله رابطه ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رابطه بین قدرت CEO، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی
عنوان انگلیسی: CEO power, ownership structure and pay performance in Chinese banking
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : ۴۶۴۲ رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 917.17Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد پولی، بانکداری، اقتصاد مالی، اقتصاد پول و بانکداری، حسابداری مالی و مدیریت مالی
مجله: مجله اقتصاد و کسب و کار
دانشگاه: دانشگاه باپتیست ویلند، دانشکده کسب و کار، پلینویو، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: ساختار مالکیت، حقوق و مزایای مدیر اجرایی، حاکمیت شرکتی، قدرت CEO، بانکداری چینی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ مرور ادبیات و فرضیات

۳ داده ها و روش

۱ ۳ شرح نمونه و داده ها

۲ ۳ معیارهای حقوق و مزایای CEO

۳ ۳ معیارهای متغیرهای توضیحی

۴ ۳ مدل تجربی و روش برآورد

۱ ۴ ۳ مدل تجربی

۲ ۴ ۳ روش برآورد

۴ نتایج تجربی

۱ ۴ تحلیل داده های تک متغیره

۲ ۴ تحلیل پنل OLS و FE

۳ ۴ برآورد ۲SLS و GMM

۵ نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

 Abstract

This paper examines the determinants of executive compensation in Chinese banking during 2005–۲۰۱۲. Using the fixed effects panel, 2SLS and dynamic GMM regressions, I find that there is no significant positive pay performance relation, and CEO power does not necessarily exhibit higher levels of executive compensation. However, I show that ownership structure (measured by ownership concentration and ownership identification) and compensation committee are significant in determining executive compensation in Chinese banking. It suggests that government may ensure effi- cient monitoring functions when the pay incentive is ineffective. The results have important implication on bank regulation and corporate governance in emerging markets.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده حقوق و مزایای مدیران اجرایی در بانکداری چینی را در طول سالهای ۲۰۱۲- ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از پنل اثرات ثابت، ۲SLS و رگرسیون های GMM دینامیکی، این گونه استنباط می کنم که رابطه مثبت معناداری در مورد عملکرد پرداخت وجود ندارد، و قدرت CEO الزاماً سطوح بالاتری از حقوق و مزایای مدیران اجرایی به معرض نمایش می گذارد. با این حال، نشان می دهم ساختار مالکیت ( برحسب تمرکز مالکیت و شناسایی مالکیت اندازه گیری شده است) و کمیته حقوق و مزایا، نقش مهمی در تعیین حقوق و مزایای مدیر اجرایی در بانکداری چینی ایفا می کنند. طبق اظهارات آنها، دولت زمانی می تواند از وظایف مانیتورینگ کارآمداطمینان حاصل کند که انگیزه حقوق بی اثر باشد. نتایج بدست آمده پیامدهای مهمی در مورد مقررات بانک و حاکمیت شرکتی در بازارهای در حال ظهور به همراه دارند.