تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیش نیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت – نشریه الزویر

عنوان فارسی: پیشنیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
عنوان انگلیسی: Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5053 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 492.94Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، فناوری اطلاعات IT، مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت سیستم های اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت نوآوری و فناوری و اقتصاد پول و بانکداری
مجله: دومین کنفرانس بین المللی اطلاعات یکپارچه
دانشگاه: موسسه آموزشی تکنولوژیکی چالکیس، دپارتمان لجستیک، تیوا، یونان
کلمات کلیدی: اثربخشی MIS، چارچوب ارزش های متضاد، نوآوری در فعالیت، بانکداری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. اثربخشی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3. متدولوژی

1.3. طراحی پرسشنامه

2.3. نمونه گیری

4. نتایج

1.4. روش حداقل مربعات جزئی

2.4. نتایج

5. بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract In the current economic crisis, organizations’ information processing capabilities are challenged by additional and diverse demands. In this context, banks attempt to develop and apply more sophisticated and comprehensive Management Information Systems (MISs), in order to exploit their innovation competences and build a sustainable competitive advantage. This paper explores the antecedents of task innovation, reflected on (MIS) effectiveness, which was operationalised by the Competing Value Model (CVM). CVM synthesizes four different schools of management in order to measure IS effectiveness: open system (OS), human relations (HR), internal process (IP) and rational model (RM). Drawing from a sample of 186 bank employees in Greece, a structural model has been built and estimated using Partial Least Squares. Findings reveal that the HR component characterized by interpersonal communication, group decision making, team collaboration and personalization is the most important predictor of task innovation (TI). The RM dimension of MIS effectiveness based on optimizing, goal setting and forecasting has an indirect effect on HR via the OS and IP elements. The rest MIS effectiveness components (OS, IP) are indirectly associated with task innovation, through HR dimension.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در بحران اقتصادی کنونی، قابلیت های پردازش اطلاعات سازمان ها به واسطه تقاضاهای بیشتر و متنوع به چالش کشیده شده است. در این محیط، بانک ها تلاش می کنند به منظور استفاده از قابلیت های نوآوری خود و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار، سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) پیچیده تر و جامع تری را طراحی کنند و به کار بگیرند. این مقاله به بررسی پیشنیازهای نوآوری در فعالیت (که در اثربخشی MIS منعکس می شود) می پردازد که مدل ارزش های متضاد (CVM) آن را به صورت عملیاتی تعریف کرده است. CVM چهار مکتب مختلف مدیریتی را به منظور اندازه گیری اثربخشی IS ترکیب می کند: سیستم باز (OS)، روابط انسانی (HR)، فرایند داخلی (IP) و مدل منطقی (RM). با استفاده از نمونه ای متشکل از 186 کارمند بانک در یونان، مدلی ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی طراحی و برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد که مولفه HR که با ویژگی های ارتباط بین فردی، تصمیم گیری گروهی، همکاری تیمی و شخصی سازی توصیف می شود مهم ترین عامل پیش بینی کننده نوآوری در فعالیت (TI) است. بُعد RM اثربخشی MIS بر اساس بهینه سازی، هدفگذاری و پیش بینی دارای تأثیری غیر مستقیم بر HR از طریق عناصر OS و IP است. دو مولفه دیگر اثربخشی MIS (OS، IP) از طریق بُعد HR ارتباطی غیر مستقیم با نوآوری در فعالیت دارد.