تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد – نشریه Academic Journals

عنوان فارسی: بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد
عنوان انگلیسی: Analytical survey of relation of customer credit risk with cost money in Yazd agriculture banks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2014 نشریه : Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5543 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 721.09Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی، بانکداری و اقتصاد پول و بانکداری
مجله: مجله علمی پژوهش در کسب و کار و حسابداری
دانشگاه: کارشناس مالی، دیوان محاسبات عالی، میدان ونک، تهران، ایران
کلمات کلیدی: اعتباری، ریسک اعتباری، هزینه پول، اعتبار، و امتیاز دهی اعتباری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مرور منابع مبحث اعتبار بخشی

2-1- رتبه بندی اعتبار

3-1- ریسک اعتبار

شاخص های ریسک اعتباری

هزینه پول

فاکتورهای موثر در هزینه پول

مدل مفهومی

فرضیه های اصلی این مطالعه

روش کار

نتایج

تحلیل فرضیه های تحقیق

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

mobilization and allocation of investment resources to economic activities carried out by the credit markets, banking and financial markets as part of the market. This is done as the main role of banks in the financial market are done through credit customers .The population in this study was Yazd province Bank (50 branches) and sample was conducted of 50 chapters and sample census. The data from the financial statements for the five consecutive years from 2008 to 2012 bank branches is obtained. To analyze the data was used SpearmanPierson correlations and multiple regression .These findings suggest that there is direct relationship between the credit risk, maturity demands, the pending demand s with the cost of money in Yazd Agricultural Bank and there is negative correlation between cost of money with receive demands

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحرک و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی، توسط بازارهای اعتباری، بانکداری و بازارهای مالی، به عنوان بخشی از بازار انجام شده است. این امر به عنوان نقش اصلی بانکها در بازارهای اعتباری، از طریق مشتریهای اعتباری انجام شده است. جمعیت این مطالعه بانک استان یزد (50 شعبه) بود و نمونه با 50 شعبه و سرشماری نمونه انجام شد. داده از صورت های مالی 5 سال متوالی شعبه های بانک، از سال 2008 تا 2012 به دست آمد. برای آنالیز داده رابطه اسپرمن-پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. این یافته ها، پیشنهاد کردند که ارتباط مستقیمی بین ریسک اعتباری، تقاضای سررسید، تقاضای انتظار با هزینه پول در بانک کشاورزی یزد وجود دارد، و ارتباط منفی بین هزینه پول با تقاضاهای دریافت وجود دارد.