ترجمه مقاله آثار تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آثار تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آثار تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی
عنوان انگلیسی
The Moderating Effects of Involvement on the Relationships Between Satisfaction, Trust and Commitment in e-Banking
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4733
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
تجارت الکترونیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی و بازاریابی
مجله
مجله بازاریابی تعاملی
دانشگاه
دانشکده اقتصاد و کسب و کار، دانشگاه سویا، اسپانیا
کلمات کلیدی
مدل رضایت- اعتماد- تعهد، درگیری ضمیر/ خرید، اثر متقابل، حداقل مربعات جزئی
فهرست مطالب
چکیده
تدوین نظریه و فرضیات پژوهش
رضایت، اعتماد و تعهد
روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد
درگیری ضمیر و درگیری خرید
رابطه بین درگیری و مدل رضایت- اعتماد- تعهد
تأثیر تعدیل کننده درگیری
روش ها و نتایج
محیط مطالعه و نمونه
عملیاتی سازی متغیر
تحلیل داده ها و نتایج
مدل اندازه گیری
مدل ساختاری
بحث
الف. آثار تعدیل کننده درگیری بر رابطه بین رضایت و تعهد
برتری برند
محافظان برند
محیط اجتماعی پشتیبان
ب. آثار تعدیل کننده درگیری بر رابطه بین اعتماد و تعهد
ج. آثار تعدیل کننده درگیری بر رابطه بین رضایت و اعتماد
تقدیر و تشکر

ضمیمه الف. آیتم ها

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Most prior research into customer loyalty emphasizes the effects of the dimensions of online satisfaction and trust. However, research into how customer involvement moderates this relationship model – in the online environment – has been less than conclusive. On the basis of a satisfaction–trust–commitment model, and given that involvement is a significant precondition to customer loyalty, this paper explores the interaction effects of customer involvement on the evaluation of e-banking services. Empirical results were collected from an online survey in electronic financial forums, Usenet and mailing lists. Partial Least Squares (PLS) was used to estimate the parameters of the interaction effects model. The results support most of the hypotheses and, in particular, confirm the moderating role of customer involvement. The influence of online satisfaction on commitment was significantly stronger for highly involved users; conversely, the effect of satisfaction on trust was weaker. However, customer trust had a stronger effect on commitment for customers with high purchase involvement, and a weaker effect for highly egoinvolved customers. The interaction role of customer involvement thus offers a more complete view of the satisfaction–trust–commitment model, providing an initial test of the efficacy of using involvement to understand online decisions. Implications for online marketing management and future research in this area are discussed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اکثر پژوهش های قبلی در زمینه وفاداری مشتری بر آثار ابعاد رضایت و اعتماد آنلاین تأکید می کنند. اما پژوهش ها در زمیه نحوه تعدیل این مدل رابطه (در محیط آنلاین) در اثر درگیری مشتری، غیر قطعی تر بوده است. این مقاله بر اساس یک مدل رضایت- اعتماد- تعهد و با توجه به این که درگیری، یکی از پیش شرط های مهم برای وفاداری مشتری است، تأثیر تعدیل کننده درگیری مشتری را بر ارزیابی خدمات بانکداری الکترونیکی بررسی می کند.
نتایج تجربی از یک پیمایش آنلاین در انجمن های الکترونیکی مالی، یوزنت و آدرس ایمیل ها جمع آوری شد. از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) برای برآورد پارامترهای مدل تأثیرات متقابل استفاده شد.
نتایج، اکثر فرضیات را تأیید می کند و به طور خاص، نقش تعدیل کننده درگیری مشتری را تأیید می کند. تأثیر رضایت آنلاین بر درگیری به طور معناداری برای کاربران بسیار درگیر، بالاتر بود؛ در مقابل، تأثیر رضایت بر اعتماد، ضعیف تر بود. با وجود این، اعتماد مشتری، تأثیر زیادی بر تعهد مشتریان دارای درگیری خرید زیاد داشت و تأثیر ضعیف تری برای مشتریان دارای درگیری ضمیر زیاد داشت. بنابراین نقش متقابل درگیری مشتری، دیدگاه کامل تری را درباره مدل رضایت- اعتماد- تعهد ارائه می کند و بررسی اولیه ای از کارایی استفاده از درگیری را برای درک تصمیمات آنلاین فراهم می کند. درباره نتایج این پژوهش برای مدیریت بازاریابی آنلاین و پژوهش های آتی در این حوزه بحث شده است.

بدون دیدگاه