ترجمه مقاله تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه
عنوان انگلیسی
The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility: Evidence from Turkey
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5059
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی، مدیریت کیفیت و بهره وری، بودجه و مالی عمومی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد پول و بانکداری، مدیریت اجرایی، مهندسی مالی و ریسک و بانکداری
مجله
مدلسازی اقتصادی (Economic Modelling)
دانشگاه
دپارتمان اقتصاد، دانشکده کسب و کار، دانشگاه دوکوز ایلول ترکیه
کلمات کلیدی
ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، بازده سهام بانک، GARCH
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مرور منابع
3. داده ها
4. متدولوژی
5. نتایج تجربی
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction In recent years, the liberalization of financial markets has caused exposure to many sources of risk. The impact of interest rate and exchange rate changes on banks' stock returns has been of major interest to bank managers, regulatory authorities, academic communities and investors, since the failure of numerous banks has been especially attributed to the adverse impacts of fluctuations in interest rates and exchange rates. The sensitivity of bank stock returns to interest rate and exchange rate changes can be theoretically explained with several models and hypothesis. Initially, with reference to the intertemporal capital asset pricing model (ICAPM) of Merton (1973), the interest rate risk may be included in the model (ICAPM) as one-possible extra market factor, since a change in the interest rate may represent a shift in the investment opportunity set. Therefore, investors require additional compensation for bearing the risk of such changes. Also, the implications of Arbitrage Pricing Theory (APT) can provide evidence of whether interest rate (Sweeney and Warga, 1986) or exchange rate risk are priced factors in the equilibrium price of bank stocks. In equilibrium, interest rate (Yourougou, 1990) and exchange rate sensitivities exert a significant impact on the common stocks of financial institutions,1 including banks.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. مقدمه
آزادسازی بازارهای مالی در سال های اخیر عوامل ریسک متعددی را به وجود آورده است. تأثیر تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک ها به شدت مورد توجه مدیران بانک، نهادهای قانونی، جوامع دانشگاهی و سرمایه گذاران قرار گرفته است زیرا دلیل اصلی عدم موفقیت بانک های مختلف به آثار منفی نوسان های نرخ بهره و نرخ ارز نسبت داده شده است.
حساسیت بازده سهام بانک ها به تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز را می توان به صورت نظری با مدل ها و فرضیات مختلف توضیح داد. در ابتدا با اشاره به مدل بین دوره ای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (ICAPM) مرتون (1973)، ریسک نرخ بهره را می توان به عنوان یک عامل بازار دیگر به مدل ICAPM اضافه کرد زیرا تغییر نرخ بهره می تواند نشان دهنده تغییر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری باشد. بنابراین سرمایه گذاران برای تحمل ریسک این تغییرات به پاداش بیشتری نیاز دارند. همچنین نتایج نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) می تواند شواهدی را فراهم کند از این که آیا نرخ بهره (سوئینی و وارگا، 1986) یا نرخ ارز جزء عوامل مؤثری در قیمت تعادلی سهام بانک هستند یا خیر. نرخ بهره (یوروگو، 1990) و نرخ ارز در تعادل، حساسیت هایی هستند که تأثیر معناداری بر سهام عادی موسسات مالی از جمله بانک ها دارند.

بدون دیدگاه