مقالات ترجمه شده ارزان مهندسی انرژی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی انرژی
ترجمه مقاله روش واحد برای بهبود کارایی مصرف انرژی حرارتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش واحد برای بهبود کارایی مصرف انرژی حرارتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن تصفیه شده پنبه دانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن تصفیه شده پنبه دانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر سیستم فتوولتائیک بر کیفیت نیرو در شبکه های توزیع برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر سیستم فتوولتائیک بر کیفیت نیرو در شبکه های توزیع برق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18