ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان از سیستم های خورشیدی فتوولتائیک با و بدون ذخیره سازی باتری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان از سیستم های خورشیدی فتوولتائیک با و بدون ذخیره سازی باتری - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی قابلیت اطمینان از سیستم های خورشیدی فتوولتائیک با و بدون ذخیره سازی باتری
عنوان انگلیسی
Reliability Evaluation of a Solar Photovoltaic System with and without Battery Storage
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2015
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F843
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک و انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فناوری انرژی، تبدیل انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
دانشگاه
گروه مهندسی برق ، اوتاراکند، هند
کلمات کلیدی
انرژی خورشیدی فتوولتائیک، ذخیره سازی باتری. ارزیابی قابلیت اطمینان، از دست دادن احتمال بار، شبیه سازی مونت کارلو
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
.2 مدل سازی سیستم PV
. A دسترسی به انرژی خورشیدی
.B سطح ظرفیت به دلیل از کارافتادگی سخت افزار PV
C. توان واقعی در دسترس در ساعات روز
3. مدل ذخیره سازی باتری
4. شبیه سازی مونت کارلو
.A فرضیات ساخته شده برای شبیه سازی
.B روش شبیه سازی
5. شرح منطقه مورد مطالعه و اجزاء سیستم
.A محل
.B منابع خورشیدی
.C مشخصات بار
.D ماژول PV
.E ذخیره سازی باتری
.F مبدل
6. نتایج و بحث
7. نتیجه گیری
پیوست
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Solar energy is considered as one of the major renewable energy sources and electricity generated from photovoltaic system involves zero green house gas emission and zero dependence on fossil fuel. However, the use of solar energy suffers from the challenge of ensuring steady flow of electric power particularly during the periods of low solar radiation. This has caused system designers to look into the reliability aspects of solar photovoltaic systems. One way of minimizing the impact of irregular power supply is by the inclusion of a storage unit so that the surplus energy generated during period of high solar radiation can be stored and utilized later during periods when solar radiation is low or absent. But, storage systems using batteries are an expensive proposition. It is of interest to system design engineers to examine just how much is gained in terms of reliability of power delivery at the cost of hardware failure of panel for solar PV systems operated with and without battery storage. The present paper attempts to investigate the changes in system reliability of a solar photovoltaic system under the cases of operation with and without adequate battery storage. Reliability estimation through Loss of load probability index is carried out using Monte Carlo Technique.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی تجدید پذیر اصلی در نظر گرفته شده و الکتریسیته تولید شده از سیستم فتوولتاییک شامل به صفر رسیدن انتشار گاز های گلخانه ای و وابستگی صفر آن ها به سوخت های فسیلی است. با این حال، استفاده از انرژی خورشیدی چالشی جهت حصول اطمینان از جریان ثابت برق است که به خصوص در طول دوره تابش خورشیدی مشکلات کمی دارد. این طراحی با نگاه به جنبه های قابلیت اطمینان سیستم های خورشیدی فتوولتائیک سیستم ایجاد می شود. یکی از راه های به حداقل رساندن تاثیر منبع تغذیه نامنظم گنجاندن یک واحد ذخیره سازی است به طوری که انرژی مازاد تولید شده در طول دوره تابش خورشیدی بالا را می تواند ذخیره کند و بعد در طول دوره استفاده هنگام تابش خورشیدی کم یا عدم وجود تابش خورشیدی استفاده کند. اما، سیستم های ذخیره سازی با استفاده از باتری گران هستند. این علاقه ای برای مهندسان طراحی سیستم است که برسی کنند که چقدر از لحاظ قابلیت اطمینان از تحویل توان به قیمت شکست سخت افزار از پنل برای سیستم های PV خورشیدی با و بدون ذخیره سازی باطری به دست آورده است. در مقاله حاضر به بررسی تغییرات در قابلیت اطمینان سیستم از یک سیستم خورشیدی فتوولتائیک تحت موارد عملکرد با و بدون ذخیره سازی باتری است. برآورد قابلیت اطمینان از طریق از دست دادن شاخص احتمال بار و با استفاده از روش مونت کارلو انجام شده است.

بدون دیدگاه