دانلود مقالات ترجمه شده

لیست کل مقالات ترجمه شده انگلیسی به فارسی
دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله عوامل انتقال دانش اجرایی برنامه ریزی منابع سازمانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله عوامل انتقال دانش اجرایی برنامه ریزی منابع سازمانی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله انتخاب دسته بندهای تجمعی توسط معیار مهارت و تنوع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله انتخاب دسته بندهای تجمعی توسط معیار مهارت و تنوع - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان - مجله امرالد

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر - مجله Sage

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله استخراج پارامتر نویز ۱/F ترانزیستور

دانلود ترجمه مقاله استخراج پارامتر نویز ۱/F ترانزیستور

 • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله کاربرد شبکه عصبی برای مدل سازی نویز SiGe HBT

دانلود ترجمه مقاله کاربرد شبکه عصبی برای مدل سازی نویز SiGe HBT

 • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله تعامل هارمونیک بین مبدل های نیرو و شبکه توزیع

دانلود ترجمه مقاله تعامل هارمونیک بین مبدل های نیرو و شبکه توزیع

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12