مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود ترجمه مقاله ابزار پشتیبانی از طراحی CRC (دسته، مسئولیت و همکاری) - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله ابزار پشتیبانی از طراحی CRC (دسته، مسئولیت و همکاری) - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله جستجوی محصول بر اساس اصول و مبانی وب معنایی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله جستجوی محصول بر اساس اصول و مبانی وب معنایی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله بهبود سایت های تجارت الکترونیکی با داده کاوی وب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهبود سایت های تجارت الکترونیکی با داده کاوی وب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله سیستم پرداخت آنلاین با استفاده از روش های نوین - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله سیستم پرداخت آنلاین با استفاده از روش های نوین - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله تئوری بار تقسیم پذیر محاسبات ابری در کیفیت خدمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تئوری بار تقسیم پذیر محاسبات ابری در کیفیت خدمات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10