مقالات ترجمه شده رشته مهندسی طراحی محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی طراحی محیط زیست
ترجمه مقاله فضای سبز شهری سلامت عمومی و عدالت زیست محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فضای سبز شهری سلامت عمومی و عدالت زیست محیطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز

ترجمه مقاله مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ارزیابی یخ زدن و آب شدن مصالح بستر جاده تثبیت شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی یخ زدن و آب شدن مصالح بستر جاده تثبیت شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22