تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله استفاده از گلسنگ، خزه و پوسته درخت در ارزیابی رسوب نیتروژن – نشریه الزویر

عنوان فارسی: استفاده تطبیقی از گلسنگ ها، خزه ها و پوسته درخت برای ارزیابی رسوب نیتروژن در آلمان
عنوان انگلیسی: Comparative use of lichens, mosses and tree bark to evaluate nitrogen deposition in Germany
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5002 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.93Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی و علوم محیط زیست، زیست شناسی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم محیط زیست، آلودگی محیط زیست، مهندسی طراحی محیط زیست، آلودگی هوا، شیمی محیط زیست و بیوشیمی
مجله: آلودگی محیطی (Environmental Pollution)
دانشگاه: دانشگاه فشتا، آلمان
کلمات کلیدی: رسوب نیتروژن، ایزوتوپ پایدار 15N، گلسنگها، خزه ها، پوست درخت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. اصول و روش تحقیق

2.1. توصیف سایت و داده های رسوب نیتروژن

2.2. نمونه گیری گلسنگ، خزه، پوست درخت و تحلیل نیتروژن

2.3. تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج

3.1. پاسخ های تجمعی خاص – فضایی و گونه ها نسبت به نیتروژن

3.2. فراوانی طبیعی خاص فضایی و گونه ها از 15N

3.3. رابطه ی بین بافت نیتروژن، الگوهای δ15N و داده های رسوب نیتروژن

4. بحث

4.1. الگوهای غلظت های نیتروژن در زیست ردیاب ها در مقایسه یا رسوب نیتروژن

4.2. الگوهای δ15N در زیست ردیاب ها و منابع ورودی نیتروژن

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract To compare three biomonitoring techniques for assessing nitrogen (N) pollution in Germany, 326 lichen, 153 moss and 187 bark samples were collected from 16 sites of the national N deposition monitoring network. The analysed ranges of N content of all investigated biomonitors (0.32%e4.69%) and the detected d15N values (15.2&e1.5&), made it possible to reveal species specific spatial patterns of N concentrations in biota to indicate atmospheric N deposition in Germany. The comparison with measured and modelled N deposition data shows that particularly lichens are able to reflect the local N deposition originating from agriculture.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برای مقایسه سه تکنیک زیستردیابی برای ارزیابی آلودگی نیتروژن (N) در آلمان، 326 گلسنگ، 153 خزه، و 187 نمونه پوست درخت از 16 سایت شبکه ردیابی ملی رسوب نیتروژن جمع آوری شد. محدوده ی مورد تجزیه و تحلیل محتوی نیتروژن تمامی زیست ردیاب های بررسی شده (0.32% - 4.69%) و مقادیر δ15N شناسایی شده (-15.2% -1.5%) آشکارسازی الگوهای فضایی خاص گونه های غلظت نیتروژن در زیاگان (کل موجودات زنده یک منطقه) را امکان پذیر ساخت تا رسوب نیتروژن موجود در جو در آلمان مشخص شود. مقایسه داده های رسوب نیتروژن سنجیده شده و مدل سازی شده نشان می دهد که گلسنگ ها قادر به بازنمایی رسوب نیتروژن محلی نشات گرفته از کشاورزی هستند.