ترجمه مقاله بهبود تصمیم گیری فرایند کسب و کار بر اساس تجربیات گذشته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود تصمیم گیری فرایند کسب و کار بر اساس تجربیات گذشته - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهبود تصمیم گیری فرایند کسب و کار بر اساس تجربیات گذشته
عنوان انگلیسی
Improving business process decision making based on past experience
صفحات مقاله فارسی
45
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4882
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
داده کاوی، مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار و مدیریت دانش
مجله
سیستم های پشتیبانی تصمیم
دانشگاه
دانشگاه حیفا، اسرائیل
کلمات کلیدی
فرایند کسب و کار، تصمیم گیری، زمینه، هدف، درخت تصمیم
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بنیان های مفهومی
1. 2 فرایندها و مسیرهای فرایند
2. 2 اهداف فرایند
3. 2 زمینه فرایند
3. روش یادگیری
1. 3 کلیات شیوه یادگیری
2. 3 برقراری ارتباط بین زمینه، تصمیمات مسیر و نتایج
1. 2. 3 نمایش زمینه
2. 2. 3 نمایش مسیر
3. 2. 3 نمایش عملکرد نتیجه
3. 3 فرمول نویسی قواعد تصمیم گیری
1. 3. 3 تولید قاعده انتخابی
2. 3. 3 ادغام قاعده
3. 3. 3 اکتشاف شروع شده توسط انسان
4. ارزیابی
1. 4 استراتژی ارزیابی
1. 1. 4 تنظیمات و محیط های شبیه سازی
2. 4 نتایج
3. 4 بینش های اضافی
5. بحث
6. کارهای مرتبط
1. 6 راهنمایی تصمیمات فرایند
2. 6 اثر زمینه تصمیم گیری
3. 6 عملکرد فرایند
7. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Business processes entail a large number of decisions that affect their business performance. The criteria used in these decisions are not always formally specified and optimized. The paper develops a semi-automated approach that improves the business performance of processes by deriving decision criteria from the experience gained through past process executions. The premise that drives the approach is that it is possible to identify a process path that would yield best performance at a given context. The approach uses data mining techniques to identify the relationships between context, path decisions, and process outcomes, and derives decision rules from these relationships. It is evaluated using a simulation of a manufacturing process, whose results demonstrate the potential of improving the business performance through the rules generated by the approach.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فرایندهای کسب و کار مشمول تعداد بزرگی از تصمیمات اثرگذار بر عملکرد کسب و کار می شوند. معیارهای بکاررفته در این تصمیمات، همیشه رسماً تعیین و بهینه نمی شوند. این مقاله یک شیوه نیمه خودکار ارائه می دهد که با دستیابی به معیارهای تصمیم گیری از طریق تجربیات کسب شده از طریق اجراهای گذشته فرایند، عملکرد کسب و کار فرایندها را بهبود می بخشد. فرض دستیابی به شیوه آن است که امکان شناسایی مسیر فرایندی که بهترین عملکرد را در زمینه داده شده حاصل می کند، میسر می باشد. شیوه پیشنهادی از تکنیک های داده کاوی برای شناسایی روابط بین زمینه، تصمیمات مسیر و نتایج فرایند استفاده کرده و از این روابط، قواعد تصمیم گیری را بدست می آورد. آن با استفاده از شبیه سازی فرایند تولید ارزیابی می شود که نتایجش در مورد پتانسیل بهبود عملکرد کسب و کار از طریق قواعد بدست آمده توسط شیوه توضیح می دهد.

بدون دیدگاه