ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی
عنوان انگلیسی
Development of Brake System and Regenerative Braking Cooperative Control Algorithm for Automatic-Transmission-Based Hybrid Electric Vehicles
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
256
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک خودرو، طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان و سیستم محرکه خودرو
مجله
یافته های در زمینه تکنولوژیکی وسایل نقلیه - TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
دانشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Sungkyunkwan، سوئون، کره
کلمات کلیدی
کنترل، ترمز الکترونیکی (EWB)، خودروی الکتریکی ترکیبی (HEV)، ترمز هیدرولیک، ترمز احیا کننده
فهرست مطالب
چکیده
-1مقدمه
2 – ساختار و مدل دینامیک سیستم ترمز
الف: سیستم ترمز
ب: مدل سازی پویای سیستم پیشنهادی ترمز
1 – EWB جلویی
2- ترمزهیدرولیک عقب
3- الگوریتم کنترل ترمز احیا کننده
4- شبیه سازی عملکرد ترمز احیا کننده
الف: مدل انتقال قدرت
ب: شبیه سازی عملکرد ترمز احیا کننده
5- تست خودرو
6- شبیه سازی و نتایج آزمون خودرو
الف: شبیه سازی و تست خودرو و نمایش نتایج
ب: نتایج شبیه سازی و تست خودرو
7- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, a brake system for an automatic transmission(AT)-based hybrid electric vehicle (HEV) is developed, and a regenerative braking cooperative control algorithm is proposed, with consideration of the characteristics of the brake system. The brake system does not require a pedal simulator or a fail-safe device, because a hydraulic brake is equipped on the rear wheels, and an electronic wedge brake (EWB) is equipped on the front wheels of the vehicle. Dynamic models of the HEV equipped with the brake system developed in this study are obtained, and a performance simulator is developed. Furthermore, a regenerative braking cooperative control algorithm, which can increase the regenerative braking energy recovery, is suggested by considering the characteristics of the proposed hydraulic brake system. A simulation and a vehicle test show that the brake system and the regenerative braking cooperative control algorithm satisfy the demanded braking force by performing cooperative control between regenerative braking and friction braking. The regenerative braking cooperative control algorithm can increase energy recovery of the regenerative braking by increasing the gradient of the demanded braking force against the pedal stroke. The gradient of the demanded braking force needs to be determined with consideration of the driver’s braking characteristics, regenerative braking energy, and the driving comfort.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله یک سیستم ترمز برای انتقال اتوماتیک (AT) مبتنی بر خودروی الکتریکی ترکیبی (HEV) توسعه داده شده است و الگوریتم احیا کننده ی ترمز ارائه شده است که با در نظر گرفتن ویژگی های سیستم ترمز می باشد. سیستم ترمز نیازیه یک پدال داشته و می تواند امنیتی را ایجاد کند زیرا که یک ترمز هیدرولیک در چرخ های عقب وجود دارد. ترمز الکترونیکی نیز (EWB) در چرخ های جلوی وسیله نقلیه نصب شده است. مدل دینامیک ازHEV مجهزبه سیستم توسعه یافته دراین مطالعه به دست آمده اسیت و عملکرد به صورت شبیه سازی توسعه داده شده است. علاوه براین احیا کننده کنترل ترمزارائه شده است که می تواند افزایش بازیابی انرژی ترمز داشته و با در نظر گرفتن ویژگی های این سیستم ترمز هیدرولیک ارائه شده است. شبیه سازی و تست خودرو نشان می دهد که سیستم ترمز الگوریتم احیا کننده ترمز نیروی مورد نیاز ترمز را با انجام کنترل بین ترمز احیا کننده و ترمز اصطکاکی برآورده می سازد.
الگوریتم ترمز احیا کننده می تواند انرژی رابرای بهبود ترمز با افزایش شیب نیرو دربرابر پدال ترمز افزایش دهد. گرادیان نیروی ترمز باید براساس ویژگی های ترمز و ترمز احیا کننده و راحتی رانندگی تعیین شود.

بدون دیدگاه