ترجمه مقاله تصفیه زیستی آب خاکستری با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصفیه زیستی آب خاکستری با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تصفیه زیستی آب خاکستری با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی
عنوان انگلیسی
Biological treatment of grey water using sequencing batch reactor
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2007
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9372
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازیافت و مدیریت پسماند و آب و فاضلاب
مجله
نمک زدایی - Desalination
دانشگاه
آزمایشگاه درمان و تصفیه فاضلاب، مرکز تحقیقات و فن آوری واترز، تونس
کلمات کلیدی
آب خاکستری، SBR، HRT، عملکرد
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.11.017
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روشها
1. 2 خصوصیات فاضلاب
2. 2 پیکره بندی سیستم
3. 2 راه اندازی SBR
4. 2 روشهای تحلیلی
3. نتایج و بحث
1. 3 عملکرد SBR
2. 3. پروفایل های غلظت مواد مغذی و ماده آلی
1. 2. 3 پروفایل های حذف N
2. 2. 3 پروفایل های حذف PO4
3. 2. 3 خصوصیات حذف COD
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The aim of this study was to investigate the application of sequencing batch reactor (SBR) technology for treating grey water collected at outlet of showers room of students. The performance of SBR was satisfactory as the effluent had respectively 20 and 5 mg/L of COD and BOD. Applied two hydraulic retention times (HRTs) showed that the nitrogen and phosphorus removal could be improved while adapting to load variations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این مطالعه، پژوهش کاربرد فناوری راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه آب خاکستری بود که در مجرای خروجی اتاق دوش دانش آموزان جمع شده بود. عملکرد SBR رضایت بخش بود، زیرا سیال خروجی به ترتیب دارای 20 و 20mg/L، COD و BOD بود. دو زمان ماند هیدرولیکی (HRT) استفاده شده نشان دادند که از طریق سازگاری با تغییرات بار، حذف نیتروژن و فسفر را می توان بهبود بخشید.

بدون دیدگاه