ترجمه مقاله بهترین روش برای بازکردن براکت های فلزی از نظر بیمار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بهترین روش برای بازکردن براکت های فلزی از نظر بیمار - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهترین روش برای بازکردن براکت های فلزی از نظر بیمار، کدام است؟
عنوان انگلیسی
What is the best method for debonding metallic brackets from the patient’s perspective?
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6052
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اورتودنسی
مجله
پیشرفت در ارتودنسی - Progress in Orthodontics
دانشگاه
برزیل
کلمات کلیدی
درد، براکت های اورتودنسی، درمان اورتودنسی
فهرست مطالب
چکیده
پیشینه تحقیق
روش انجام کار
تحلیل آماری
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: The aim of this clinical investigation was to compare the level of discomfort reported by patients during the removal of orthodontic metallic brackets performed with four different debonding instruments. Methods: The sample examined in this split-mouth study comprised a total of 70 patients (840 teeth). Four different methods of bracket removal were used: lift-off debonding instrument (LODI), straight cutter plier (SC), how plier (HP), and bracket removal plier (BRP). Prior to debonding with all experimental methods, the archwire was removed. Before appliance removal, each patient was instructed about the study objectives. It was explained that at the end of debonding in each quadrant, it would be necessary to assess the discomfort of the procedure using a visual analog scale (VAS). This scale was composed of a millimeter ruler scoring from 0 to 10, in which 0 = a lot of pain, 5 = moderate pain, and 10 = painless. The level of significance was predetermined at 5 % (p = 0.05), and the data were analyzed using the BioEstat 5.0 software (BioEstat, Belém, Brazil). Results: The pain scores with SC were significantly higher than in all other methods. There were no significant differences between HP and BRP pain scores, and the LODI group showed the lowest pain scores. Statistically, significant differences were observed in the ARI between the four debonding methods. Limitations: The biggest limitation of this study is that each tooth was not assessed individually. Conclusions: Patients reported lower levels of pain and discomfort when metallic brackets were removed with the LODI. The use of a straight cutter plier caused the highest pain and discomfort scores during debonding.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیشینه: هدف این بررسی بالینی مقایسه ی سطح ناراحتی گزارش شده توسط بیماران در طی برداشتن براکت های فلزی اورتودنسی انجام شده با چهار ابزار متفاوت برای برداشتن است.
روش انجام کار: نمونه ی ارزیابی شده در این مطالعه بر روی دهان متشکل است از مجموع 70 بیمار (840دندان). چهار روش متفاوت برای برداشتن براکت استفاده شد: ابزار برداشت بالابرنده (LODI)، سیم چین مستقیم (SC)، سیم چین how (HP) و سیم چین برداشت براکت (BRP) . پیش از برداشتن با همه ی روش های آزمایشی، سیم کمانی برداشته شد. قبل از برداشتن وسایل تعبیه شده، به هر بیمار در مورد اهداف مطالعه اطلاعاتی داده شد. توضیح داده شد که در انتهای برداششت در هر یک چهارم، لازم است تا ناراحتی رویه با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری (VAS) ارزیابی شود. این مقیاس متشکل است از یک خط کش میلیمتری که از 0 تا 10 امتیاز دارد، که در آن 0 مساوی درد زیاد و 5 = درد کم و 10= عدم درد است. سطح معنی داری در 5% (p=0.05) از پیش تعیین شده و داده ها با استفاده از نرم افزار BioEstat 5.0 تحلیل شدند.
نتایج: نمرات درد با SC بسیار بیشتر از روش های دیگر بود. اختلاف معنی دار بین HP و BRP از نظر نمرات درد وجود نداشت و گروه LODI پایین ترین نمرات درد را نشان داد. به صورت آماری، اختلافات معنی دار در ARI بین چهار روش برداشت مشاهده شد.
محدودیت ها: بزرگترین محدودیت این مطالعه این است که هر دندان به صورت منفرد ارزیابی نشد.
نتیجه گیری: بیماران سطوح پایین تر از درد و ناراحتی را با روش LODI گزارش دادند. استفاده از یک سیم چین مستقیم بالاترین نمرات درد و ناراحتی را در طی برداشت ایجاد کرد.

بدون دیدگاه