تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاربرد تشخیص خارج از زبان برای تشخیص عبارت گفتاری – نشریه IEEE

عنوان فارسی: کاربرد تشخیص خارج از زبان (out-of-language) برای تشخیص عبارت گفتاری
عنوان انگلیسی: Application Of Out-Of-Language Detection To Spoken Term Detection
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2010 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8643 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 948.48Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: هوش مصنوعی
مجله: کنفرانس بین المللی آکوستیک پردازش گفتار و سیگنال - International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing
دانشگاه: موسسه تحقیقات Idiap، مارتیگنی، سوئیس
کلمات کلیدی: تشخیص عبارت گفتاری (STD)، بازشناسی گفتار پیوسته با واژگان بزرگ (LVCSR)، درجه اطمینان (CM)، تشخیص خارج از زبان (OOL).
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2- STD مبتنی بر شبکه‌های گفتاری که توسط LVCSR ایجاد شده‌اند

1-2- سیستم LVCSR

2-2 – ارزیابی سیستم STD به‌تنهایی

3- واحد تشخیص OOL

1-3- ارزیابی واحد تشخیص OOL به‌تنهایی

4- ترکیب سیستم‌های تشخیص OOL و STD

5- بحث و نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

This paper investigates the detection of English spoken terms in a conversational multi-language scenario. The speech is processed using a large vocabulary continuous speech recognition system. The recognition output is represented in the form of word recognition lattices which are then used to search required terms. Due to the potential multi-lingual speech segments at the input, the spoken term detection system is combined with a module performing out-oflanguage detection to adjust its con¿dence scores. First, experimental results of spoken term detection are provided on the conversational telephone speech database distributed by NIST in 2006. Then, the system is evaluated on a multi-lingual database with and without employment of the out-of-language detection module, where we are only interested in detecting English terms (stored in the index database). Several strategies to combine these two systems in an ef¿cient way are proposed and evaluated. Around 7% relative improvement over a stand-alone STD is achieved.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله، تشخیص عبارت‌های گفتاری انگلیسی را در یک سناریوی چندزبانه‌ی محاوره‌ای بررسی می‌کند. گفتار، با استفاده از یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته¬ی با واژگان بزرگ، پردازش می‌شود. خروجی بازشناخت، به شکل شبکه‌های بازشناخت گفتار ارائه می‌شود که سپس برای جستجوی عبارت‌های موردنیاز مورداستفاده قرار می‌گیرند. با توجه به بخش‌های گفتاری چندزبانه‌ی بالقوه در ورودی، سیستم تشخیص عبارت گفتاری، به‌منظور تنظیم (تعدیل) امتیازهای اطمینان خودش، با یک واحد (مدل) اجراکننده‌ی تشخیص خارج از زبانی ترکیب می‌شود. اول، نتایج آزمایشگاهی تشخیص عبارت گفتاری، بر اساس داده پایگاه‌های گفتاری تلفنی محاوره‌ای که توسط NIST در سال 2006 منتشرشده بودند، به دست آمدند. سپس این سیستم بر اساس یک داده پایگاه چندزبانه‌ی دارای و بدون استفاده از واحد تشخیص خارج از زبان ارزیابی شد، که در اینجا ما تنها به تشخیص عبارت‌های انگلیسی علاقه‌مند بودیم (که در فهرست داده پایگاه ذخیره‌شده بودند). چندین استراتژی برای ترکیب این 2 سیستم در یک مسیر اثربخش، پیشنهاد و ارزیابی‌شده است. حدود 7% افزایش (بهبود) نسبی، نسبت به کاربرد STD به‌تنهایی، به دست آمد.