ترجمه مقاله پیشایندهای قصد خرید مصرف کننده از برند حلال - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیشایندهای قصد خرید مصرف کننده از برند حلال - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پیشایندهای قصد خرید مصرف کننده از برند حلال: یک رویکرد یکپارچه
عنوان انگلیسی
Antecedents of consumers’ Halal brand purchase intention: an integrated approach
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.538 در سال 2018
شاخص H_index مجله
82 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.731 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
0025-1747
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2018
کد محصول
9906
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت کسب و کار، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی
مجله
تصمیم مدیریت - Management Decision
دانشگاه
دانشکده کسب و کار، دانشگاه کسب و کار و اقتصاد بین المللی، پکن ، چین
کلمات کلیدی
پاکستان، مسلمان، تصویر برند حلال، وفاداری به برند حلال، رضایت از برند حلال، اعتماد به برند حلال
کلمات کلیدی انگلیسی
Pakistan - Muslim - Halal brand image - Halal brand loyalty - Halal brand satisfaction - Halal brand trust
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1108/MD-11-2016-0785
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی ادبیات و طرح فرضیات
اثر مثبت کیفیت درک شده برند بر تصویر برند حلال
تاثیر مثبت کیفیت درک شده برند بر رضایت از برند حلال
تاثیر مثبت کیفیت درک شده برند بر اعتماد به برند حلال
تاثیر مثبت کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند حلال
تاثیر مثبت کیفیت درک شده برند، تصویر برند حلال، رضایت از برند حلال، اعتماد به برند حلال و وفاداری به برند حلال بر قصد خرید
روش شناسی
نمونه برداری و گردآوری داده ها
اندازه گیری متغیرها
خصوصیات پاسخ دهندگان
ابزارهای تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج
نتایج CFA
نتایج SEM
نتیجه گیری و پیامدها
محدودیت ها و قلمرو تحقیقات آتی
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to apply the concept of traditional branding constructs – brand image, brand satisfaction, brand trust and brand loyalty to an unexplored field of Halal products – Halal brand image, Halal brand satisfaction, Halal brand trust and Halal brand loyalty. In addition, this study seeks to elaborate the relationships among brand perceived quality, Halal brand image, Halal brand satisfaction, and Halal brand trust, Halal brand loyalty and consumer purchase intention.

Design/methodology/approach – A theoretical model with hypothesised relationships is developed and tested with the help of structural equation modelling procedure in AMOS. This research used the questionnaire survey method to collect data from 347 consumers in Pakistan who had the experience of purchasing Halal milk brand.

Findings – The empirical results suggest that perceived brand quality has a significant and positive influence on the Halal brand image, Halal brand satisfaction, Halal brand trust, Halal brand loyalty and purchase intention. Similarly, the Halal brand image, Halal brand satisfaction, Halal brand trust and Halal brand loyalty significantly influence consumer Halal brand purchase intention.

Research limitations/implications – The Muslim population is growing in many parts of the world, including non-Muslim countries. Although this study’s focus is limited to Pakistani Muslims, findings related to the effects of brand perceived quality, Halal brand image, Halal brand satisfaction, and Halal brand trust and Halal brand loyalty on intentions may not be equally valid for Muslim consumers in others Muslim and non-Muslim countries and for other types of products.

Practical implications – The findings indicate that ignoring the important quality elements of a brand could be costly to marketers who failed to realise the importance of traditional brand attributes whilst embracing Halal brand marketing initiatives. In addition, Halal branding can allow the businesses to access to new markets, to enjoy more competitive advantages and to increase their profitability by selling at higher prices with higher profit margins.

Originality/value – Although previous research has explored the relevant issues about brand image, brand satisfaction, brand trust and brand loyalty, none highlights these traditional constructs to an unexplored field of Halal products.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف - هدف مقاله حاضر، کاربرد مفهوم سازه های برندسازی سنتی یعنی: تصویر برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند در یک زمینه ناشناخته از محصولات حلال یعنی: تصویر برند حلال، رضایت از برند حلال، اعتماد به برند حلال و وفاداری به برند حلال می باشد. افزون بر این، مطالعه حاضر در پی تشریح روابط بین کیفیت درک شده برند، تصویر برند حلال، رضایت از برند حلال، و اعتماد به برند حلال، وفاداری به برند حلال و قصد خرید مصرف کننده می باشد.
طرح / روش شناسی / رویکرد - یک مدل نظری با روابط فرضی با کمک رویه مدلسازی معادلات ساختاری در AMOS توسعه یافته و آزمایش گردید. این پژوهش از روش پرسشنامه برای گردآوری داده ها از 347 مصرف کننده در پاکستان که تجربه خرید برند شیر حلال را داشتند، بهره برده است.
یافته ها - نتایج تجربی نشان داد کیفیت برند تاثیر مثبت و معنی داری بر تصویر برند حلال، رضایت از برند حلال، اعتماد و وفاداری به برند حلال و قصد خرید دارد. به همین ترتیب، تصویر برند حلال، رضایت از برند حلال، اعتماد و وفاداری به برند حلال تاثیر معنی داری بر قصد خرید مصرف کننده از برند حلال دارند.
محدودیت ها / پیامدهای تحقیق - جمعیت مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان، از جمله کشورهای غیراسلامی در حال رشد است. اگر چه تمرکز مطالعه حاضر محدود به مسلمانان پاکستانی بوده اما یافته های مربوط به اثرات کیفیت درک شده برند، تصویر برند حلال، رضایت از برند حلال، و اعتماد به برند حلال و وفاداری به برند حلال بر قصد شاید به اندازه مصرف کنندگان مسلمان در دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی و محصولات دیگر معتبر نباشد.
پیامدهای عملی - یافته ها نشان دادند نادیده گرفتن عناصر مهم کیفیت یک برند برای بازاریابانی که در تحقق اهمیت ویژگی های برند سنتی در حین برخورداری از طرح های بازاریابی برند حلال ناکام می مانند، پر هزینه است. افزون بر این، برندسازی حلال می تواند به کسب و کارها اجازه دسترسی به بازارهای جدید، بهره مندی از مزایای رقابتی بیشتر و افزایش سودآوری به واسطه فروش با قیمت های با حاشیه سود بیشتر اعطا نماید.
اصالت / ارزش - اگرچه پژوهش های پیشین مسائل مربوط به تصویر برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند را مورد بررسی قرار داده اند اما هیچ کدام بر این سازه های سنتی در زمینه ناشناخته ای از محصولات حلال تایکد ننموده اند.

بدون دیدگاه