تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله بررسی عدم قطعیت، استراتژی تجارت، سنجش عملکرد و عملکرد سازمانی – مجله الزویر

عنوان فارسی: بررسی عدم قطعیت ادراک شده محیطی، استراتژی کسب و کار، سیستم های اندازه گیری عملکرد و عملکرد سازمانی
عنوان انگلیسی: Perceived Environment Uncertainty, Business Strategy, Performance Measurement Systems and Organizational Performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4195 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 464.09Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی
مجله: علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه: دانشکده اقتصاد، دانشگاه سلطان، سرانگ، بنتن، اندونزی
کلمات کلیدی: عدم قطعیت ادراک شده محیط، استراتژی کسب و کار، سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 مقدمه

2 چارچوب نظری و توسعه فرضیه

1 2 رابطه بین عدم قطعیت ادراک شده محیط و استراتژی کسب و کار

2 2 رابطه بین عدم قطعیت ادراک شده محیط و سیستم های ارزیابی عملکرد

3 2 رابطه بین عدم قطعیت ادراک شده محیط و عملکرد سازمانی

4 2 رابطه بین استراتژی کسب و کار و سیستم ارزیابی عملکرد

3 روش

4 نتایج وبحث

5 نتیجه گیری، محدودیت و تحقیق آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship of perceived environment uncertainty, business strategy on performance measurement systems (PMS) and organizational performance. The data is processed by using a Partial Least Square (PLS). This study was conducted in Manufacturing West Java and Banten, Sample of this research is manager, using survey research with primary data collection with the questionnaires. Selection of the samples tested in this study using purposive sampling, 86 respondents was selected as sample of this study. The results of this study are perceived environment uncertainty, business strategy and organizational performance significantly positively associated, non-financial performance measurement systems significantly associated, but the financial performance of the measurement system is not significantly associated.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف تحقیق حاضر، پژوهش رابطه بین عدم قطعیت ادراک شده محیط، استراتژی کسب کار در رابطه با سیستم های اندازه گیری و ارزیابی عملکرد (PMS) و عملکرد سازمانی می باشد. داده ها و اطلاعات بدست آمده با استفاده از حداقل مربعات جزئی (PLS) پردازش می شوند.

تحقیق حاضر در Manufacturing West Java و Banten اجرا گردید. نمونه این تحقیق مدیر بوده، از تحقیق پیمایشی استفاده و داده های اولیه از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شدند. انتخاب نمونه ها در این مطالعه با استفاده از نمونه برداری هدفمند، تست و 86 پاسخ دهنده به عنوان نمونه این مطالعه انتخاب شدند.

نتایج مطالعه حاضر عبارتنداز: بین عدم قطعیت ادراک شده محیط، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت معنادار، با سیستم های ارزیابی عملکرد غیر مالی ارتباط معنادار و با عملکرد مالی سیستم ارزیابی ارتباط معناداری وجود ندارد.