دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد
قیمت خرید این محصول
۲۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی در مالزی
عنوان انگلیسی
Ownership structure, corporate governance and corporate performance in Malaysia
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2010
نشریه
امرالد
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3013
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت تصویر درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی، حسابداری مالی و مدیریت مالی
مجله
مجله بین المللی بازرگانی و مدیریت
دانشگاه
دانشکده کسب و کار، دانشگاه بریستول، کشور انگلستان
کلمات کلیدی
حاکمیت شرکتی، عملکرد تجاری، مالکیت شرکتی، مالزی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توسعه فرضیه
روش تحقیق
یافته هاو آنالیز
نتایج و پیشنهاداتی برای تحقیق آتی
نکات
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – Following the 1997 Asian financial crisis, the Malaysian Government introduced new regulations on corporate governance, recognizing the importance of restoring market confidence. The purpose of this paper is to evaluate the impact of the implementation of these new regulations on corporate performance. Design/methodology/approach – Regression analysis was performed to examine factors influencing corporate performance. Ownership structure was represented by director ownership, foreign ownership and government ownership, and corporate governance was proxied by board size and independence. Corporate performance was measured by Tobin’s Q. Findings – Using data from the year 2001 annual reports of 87 non-financial listed companies included in the composite index, the results showed that none of the corporate governance variables was statistically significant in explaining corporate performance. Nonetheless, two ownership variables, namely the government as a substantial shareholder and foreign ownership, were statistically significantly associated with Tobin’s Q. Research limitations/implications – The regulations on corporate governance were implemented in 2001, perhaps it was too early to analyze results for the financial year 2001 as regulatory changes may take a few years before it could be expected to show positive or intended results. Practical implications – An implication of this finding is that regulatory efforts initiated after the 1997 financial crisis to enhance corporate transparency and accountability did not appear to result in better corporate performance. Originality/value – This is one of the few studies which investigates the impact of regulatory actions on corporate governance on corporate performance immediately after its implementation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- بعد از بحران مالی آسیا در سال 1997، دولت مالزی مقررات جدیدی برای حاکمیت شرکتی وضع نمود و به اهمیت تجدید اعتماد بازار پی برد. هدف مقاله حاضر ارزیابی تاثیر اجرای این مقررات بر عملکرد شرکتی می باشد.
طرح/ روش / شیوه . به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عملکرد شرکتی، تجزیه تحلیل رگرسیون اجرا گردید. ساختار مالکیت برحسب مالکیت مدیر، مالکیت خارجی و مالکیت دولت معرفی و متغیرهای اندازه هیئت مدیره و استقلال آنها، به عنوان معیارهایی برای حاکمیت شرکتی شناخته شدند. حاکمیت شرکتی با اندازه گیری شد.
یافته ها- با استفاده از داده های گزارشات سالیا نه 87 شرکت غیر مالی لیست شده در سال 2001، با بهره گیری از شاخص مرکب، نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از متغیرهای حاکمیت شرکتی از لحاظ آماری معنادار نبوده و قادر به توضیح در مورد عملکرد شرکتی نبودند. بااین وجود، دو متغیر مالکیت به نامهای دولت به عنوان سهامدار اصلی و مالکیت خارجی، از لحاظ آماری ارتباط معناداری با داشتند.
محدودیت ها/ مبانی تحقیق- مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2001 اجرا گردید، شاید آنالیز نتایج سال مالی 2001 خیلی زود بود زیرا تغییرات قانون چندسال قبل از اینکه بتوان انتظار داشت نتایج مثبت مورد انتظار را نشان دهد، صورت گرفته اند.
مبانی عملی- یکی از مبانی این یافته آن است که اقدامات قانونی شروع شده بعد از بحران مالی 1997به منظور بهبود شفافیت و ذیحسابی شرکتی، موجب حصول عملکرد شرکتی بهتر نمی شوند.
اصلیت/ ارزش- مطالعه حاضر یکی از معدود مطالعاتی است که تاثیر اعمال قانونی پیرامون حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتی بلافاصله بعد از اجرا را مورد پژوهش قرار می دهد.

بدون دیدگاه