دانلود ترجمه مقاله کاربرد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی در برنامه ریزی HR در سازمان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی در برنامه ریزی HR در سازمان - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) در برنامه ریزی و توسعه HR در سازمان های متوسط رو به بزرگ
عنوان انگلیسی
Human Resource Information Systems (HRIS) in HR planning and development in mid to large sized organizations
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4066
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت منابع اطلاعاتی
مجله
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه
موسسه مطالعات مدیریت، دانشگاه بین المللی Symbiosis، هند
کلمات کلیدی
سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی، سیستم اطلاعاتی مدیریت
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ اهداف تحقیق
۳ پیشینه پژوهش
۴ نتایج
۶ نتیجه گیری
۷ توصیه ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The role of HRM has changed altogether from a traditional (popularly called personnel management) to a strategic one. Most medium and large scale organisations spend large amounts of money and reserves on HR software, but unfortunately many of them utilise it only for HR administrative purposes rather than for effective and efficient human resource planning (true HRP). This study aims to explore the extent of usage of a Human Resource Information System (HRIS) in mid to large sized organizations and the advantages they derive from the implementation of the same in the Human Resource Planning (HRP) subfunctions. HRIS outline the integration between Human Resource Management (HRM) and Information Technology (Gerardine deSanctis, 1986). Primary data was collected by means of questionnaires from 50 senior and junior HR executives/managers in three organizations in Pune. It was found that the greatest uses of HRIS were its contribution to the efficiency and effectiveness of HR planning through HRIS skills’ inventory, HRIS training needs analysis, HRIS succession planning and HRIS labour demand and supply analysis. Results showed that identification of unfilled job positions accurately is the most frequently accepted HRIS feature. Organisations can record good HR planning efficiency and effectiveness if HRIS aligns with information system strategy and HR strategy. Organisations need to integrate HRIS functions with other business functions. The study revealed that HRIS needs to offer more intelligent capabilities to increase the effectiveness of HR planning.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نقش HRM از سنتی (مدیریت پرسنل نامیده می شود) به استراتژیک تغییر کرده است. اکثر سازمان های متوسط و بزرگ پول و ذخایر زیادی را خرج نرم افزار HR می کنند، اما متاسفانه، بسیاری از آنها از آن تنها برای اهداف اجرایی HR نه برنامه ریزی موثر و کارآمد منابع انسانی (HRP حقیقی و درست) استفاده می کنند. هدف تحقیق حاضر کشف میزان کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) در سازمان های متوسط رو به بزرگ و محاسن حاصل از اجرای این سیستم در زیرتوابع برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) می باشد. HRIS ادغام بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و فناوری اطلاعات را طرح ریزی می کند. داده های اولیه به وسیله پرسشنامه هایی از 50 مدیراجرایی HR / مدیر ارشد و جزء در سه سازمان در Pune جمع آوری گردید. نشان داده شد که بیشترین استفاده های HRIS ، کمک و مشارکت در کارایی و اثربخشی برنامه ریزی HR از طریق موجودی مهارتهای HRIS ، تحلیل نیازهای آموزشی HRIS ، برنامه ریزی جانشینی HRIS و نیاز و تحلیل عرضه و تقاضای کار HRIS می باشد.نتایج بدست آمده نشان داد که شناسایی درست موقعیت های شغلی پر نشده پذیرفته ترین ویژگی HRIS می باشد. سازمان ها در صورتی می توانند کارایی و اثربخشی خوب برنامه ریزی HR را ثبت کنند که HRIS با استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی HR همتراز و همراستا باشد. سازمان ها باید توابع و وظایف HRIS را با دیگر توابع کسب و کار ادغام نمایند. تحقیق نشان داد که HRIS برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی HR باید قابلیت های هوشمندتری عرضه نماید.