تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها اهمیت دارد؟ – نشریه الزویر

عنوان فارسی: آیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها اهمیت دارد؟ تحلیل تعدیل کنندگی
عنوان انگلیسی: Do brands’ social media marketing activities matter? A moderation analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2022 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 7.766 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 89 در سال 2021
شاخص SJR مجله : 1.568 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 0969-6989
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 12111
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.62Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: مجله خرده فروشی و خدمات مصرف کننده - Journal of Retailing and Consumer Services
دانشگاه: گروه بازاریابی، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهزاده سلطان، ریاض، عربستان سعودی
کلمات کلیدی: بازاریابی رسانه های اجتماعی، تجربه برند، نسل هزاره جدید، مشارکت مشتری، نگرش، قصد خرید
کلمات کلیدی انگلیسی: Social media marketing - Brand experience - Millennials - Customer engagement - Attitude - Purchase intention
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: ندارد ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
فرضیه: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102794
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱. مقدمه

2. بررسی ادبیات

2.1. SMMA

2.2. تجربه برند

3. مدل مفهومی و فرضیه های مطالعه

3.1. SMMA و تجربه برند

3.2. SMMA و نگرش نسبت به برند

3.3. SMMA و قصد خرید

3.4. اثرات تعدیل کننده مشارکت مشتری

3.5. اثرات تعدیل کننده نسل مصرف کننده (نسل هزاره جدید / نسل های دیگر)

۴. روش شناسی

4.1. نمونه و گردآوری داده ها

4.2. معیارها

۵. نتایج و تجزیه و تحلیل

5.1. مدل اندازه گیری

5.2. آزمون فرضیه: مدل ساختاری

6. بحث و نتیجه گیری

6.1. دستاوردهای نظری

6.2. پیامدهای عملی

6.3. محدودیت ها و احتمالات تحقیقات بعدی

فهرست منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Considering the increased interest in the role that a brand's social media marketing activities (SMMA) play in providing better experiences, the current study examines associations among SMMA, brand experience, purchase intention, and attitude towards the brand. This study also assesses the customer generation (Millennials vs. Non-Millenials) and customer engagement level (high vs. low) as moderators in the SMMA-brand experience link. 413 responses were collected from individuals who follow a brand on social media and employed structural equation modelling for the analysis purpose. The results suggest an essential role of SMMA in driving brand experience, purchase intention, and attitude towards the brand. Results also establish that the SMMA-brand experience link varies across consumer generation (Millennials vs. Non-Millenials) and customer engagement level (high vs. low) with the brand's SMMA. These results aid marketers in realizing the role of consumers' generation and their engagement level relating to SMMA-brand experience relationship. The study concludes with implications, limitations, and future research avenues.

1. Introduction

Over the past few years, a lot of optimism and excitement surround social media’s pivotal importance as one of the leading virtual platforms to interact with consumers (Appel et al., 2020; Dwivedi et al., 2020; Nijssen and Ordanini, 2020). This radical advancement forces marketers to effectively maintain meaningful customer-brand relationships and convey value propositions in this platform (Carlson et al., 2019). Social media as a means of marketing offer an effective way to improve brand value by exchanging information and ideas among individuals/customers online (Kim and Ko, 2012). With this increased relevance of social media marketing, it has become indispensable to examine the role of brands’ Social Media Marketing Activities (SMMA) in shaping consumer responses (Alalwan et al., 2017; Kim and Ko, 2012).

6.3. Limitations and further research possibilities

This research has certain limitations. First, we exercised a nonprobability sampling technique that may encompass the matter of generalizability. However, the application of non-probability sampling is predominant in SMMA literature (e.g., Kim and Ko, 2012). Further studies with a research design that minimizes the sampling limitation are, therefore, suggested. Second, the present study categorized customer generation into millennials and non-millennials sub-groups based on its relevance and usefulness (Han and Kim, 2020). It could be interesting to classify respondents into Generation X vs. Millennials or Millenials vs. Centennials sub-groups to examine relationships discussed here. Third, the study assessed customer engagement as a moderator; further studies may consider some essential social-demographic variables such as education, gender, age, etc. At last, we advocate the use of longitudinal research design in testing the given relationships.

نمونه متن ترجمه

چکیده

با توجه به علاقه فزاینده به نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA) برند در فراهم آوردن تجربیات بهتر، مطالعه حاضر به بررسی روابط میان SMMA، تجربه برند، قصد خرید و نگرش نسبت به برنـــد می پردازد. همچنین این مطالعه نسل مشتری (نسل هزاره جدید در برابر نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری (زیاد در برابر کم) را به عنوان تعدیل کنندگان پیوند SMMA – تجربه برند مورد ارزیابی قرار می دهد. 413 پاسخ از افرادی که یک برند را در رسانه های اجتماعی دنبال می کردند گردآوری شد و از مدلسازی معادلات ساختاری در راستای اهداف تحلیل مزبور استفاده گردید. نتایج نشان دهنده نقش اساسی SMMA در هدایت تجربه برند، قصد خرید و نگرش نسبت به برند است. همچنین نتایج تایید می کند که پیوند SMMA - تجربه برند در بین نسل مصرف کنندگان (نسل هزاره جدید در برابر نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری و (زیاد در برابر کم) با توجه به SMMA برند تغییر می کند. این نتایج به بازاریابان در درک نقش نسل مصرف کنندگان و سطح مشارکت آن ها در قبال رابطه SMMA - تجربه برند کمک می کند. این مطالعه با پیامدها، محدودیت ها و مسیرهای تحقیقاتی آتی خاتمه می یابد.

۱. مقدمه

در چند سال گذشته، خوشبینی و شور و شوق بسیاری پیرامون اهمیت محوری رسانه های اجتماعی را به عنوان یکی از بسترهای مجازی پیشرو برای تعامل با مصرف کنندگان شکل گرفته است (اپل و همکاران، ۲۰۲۰؛ دیوایودی و همکاران، ۲۰۲۰؛ نایسن و اوردانینی، ۲۰۲۰). این پیشرفت بنیادین باعث می شود بازاریابان به حفظ موثر روابط معنادار مشتری - برند پرداخته و گزاره های ارزشی را در این بستر بیان کنند (کارلسون و همکاران، ۲۰۱۹). رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی، روش موثری را برای بهبود ارزش برند از طریق تبادل آنلاین اطلاعات و ایده ها در میان افراد / مشتریان ارائه می نمایند (کیم و کو، ۲۰۱۲). با توجه به این ارتباط روزافزون بازاریابی رسانه های اجتماعی، بررسی نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA) برند در شکل دهی واکنش های مصرف کننده ضروری می باشد (الالوان و همکاران، ۲۰۱۷؛ کیم و کو، ۲۰۱۲).

6.3. محدودیت ها و احتمالات تحقیقات بعدی

این تحقیق محدودیت های خاصی دارد. نخست آنکه، ما از تکنیک نمونه برداری غیرتصادفی استفاده نمودیم که تعمیم پذیری را مساله دار می نماید. با این حال، کاربرد نمونه گیری غیرتصادفی در ادبیات SMMA متداول است (کیم و کو، 2012). لذا انجام مطالعات بیشتر با طرح تحقیقاتی که محدودیت نمونه برداری را به حداقل برساند، پیشنهاد می گردد. در ثانی، مطالعه حاضر نسل مشتریان را به زیرگروه های نسل هزاره جدید و نسل های دیگر بر اساس ارتباط و سودمندی آن دسته بندی نمود (هان و کیم، 2020). طبقه بندی پاسخ دهندگان به نسل X در مقابل نسل هزاره جدید و یا نسل هزاره جدید در برابر زیرگروه نسل سده اخیر برای بررسی روابط مورد بحث کنونی می تواند جالب باشد. ثالثاً، این مطالعه به ارزیابی مشارکت مشتری به عنوان یک تعدیل کننده پرداخت؛ مطالعات بعدی می توانند

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)