تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 – نشریه الزویر

عنوان فارسی: شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 در کانال هایی که از DPM و RSM استفاده می کنند
عنوان انگلیسی: Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7765 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.52Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات و تبدیل انرژی
مجله: تکنولوژی پودر پیشرفته - Advanced Powder Technology
دانشگاه: گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
کلمات کلیدی: روش واکنش سطح، تحلیل حساسیت، مدل فاز گسسته، انتقال گرما، همگنی نانو سیالات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

معادلات مدنظر و مدل ریاضی

شرط کرانی

ورودی کانال

راه حل های عددی و اعتباردهی

روش بهینه سازی

نتایج و بحث

تحلیل آماری

تحلیل واریانس و تخمین مدل

تحلیل حساسیت

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper, a 2-D numerical study and a sensitivity analysis of convective heat transfer in a channel are investigated using the Discrete Phase Model along with determination of the nanoparticles concentration distribution. Numerical simulations are carried out to investigate the effects of the three parameters, the Reynolds number (250 ≤∅ ≤ 650), nanoparticles volume fraction (0.01≤ ∅ ≤ 0.05) and nanoparticles diameter (40 nm ≤ dp ≤ 100 nm) on the heat transfer performance and nanoparticles distribution. In addition, the effective parameters analysis is performed utilizing the Response Surface Methodology. The results indicated that increasing the Re number and U and decreasing of dp, enhances the mean total Nusselt number. Also, an enhancement in dp and U and reduction of Re number increases the homogeneity of the nano-fluid. In addition, it is found that the sensitivity of the mean total Nusselt number to Re number, U and dp parameters is more than the sensitivity of the nanoparticles concentration ratio to these parameters.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، روش عددی 2-D و تحلیل حساسیت همرفت انتقال گرما در کانال ها با استفاده از مدل گسسته فازی با تعیین غلظت توزیع ذرات نانو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. شبیه سازی های عددی برای بررسی تاثیر 3 پارامتر عدد Reynold (50≤Re≤250)، حجم شکست ذرات نانو (0.01≤∅≤0.05)و قطر ذرات نانویی (40nm≤d≤100nm)بر روی عملکرد انتقال گرما و توزیع ذرات درون کانال مورد استفاده قرار گرفت. ما در این مقاله، تحلیل پارامترهای موثر را با استفاده از روش واکنش سطح انجام دادیم. نتایج نشان دادند که افزایش عدد Re و ∅ و کاهش dp منجر به افزایش کل میانگین عدد ناسلت خواهد شد. همچنین افزایش dp و ∅ و کاهش Re، همگنی ذرات نانو را افزایش داد. علاوه بر این یافته¬ها نشان دادند که حساسیت کل میانگین عدد ناسلت به پارامترهای Re ، ∅ و dp بیشتر از حساسیت نسبت غلظت ذرات نانو به این پارامترها می باشد.