تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعات تجربی راجع به کاویتاسیون هوادهی شده در نازل ونتوری افقی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مطالعات تجربی راجع به کاویتاسیون هوادهی شده در نازل ونتوری افقی
عنوان انگلیسی: Experimental study of aerated cavitation in a horizontal venturi nozzle
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5965 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.70Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات و طراحی کاربردی
مجله: علوم تجربی حرارت و سیالات
دانشگاه: فرانسه
کلمات کلیدی: کاویتاسیون ورقی، کاویتاسیون ابری(توده‌ای)، سوپرکاویتاسیون، کاویتاسیون هوادهی شده، نازل ونتوری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1 . 1 دینامیک حفره ورق

1 . 2 هوادهی

1 . 3 مطالعه حاضر

2 . راه اندازی آزمایشی

2 . 1 وسایل اندازه گیری

2 . 2 گرفتن تصاویر کاویتاسیون

3 . تکنیک پردازش تصاویر

4 . نتایج تجربی

4 . 1 نتایج کاویتاسیون

4 . 2 نتایج کاویتاسیون هوادهی شده

4 . 2 . 1 تصاویر کاویتاسیون هوادهی شده

4 . 2. 2 نمودارهای زمان – مکان و طیف‌های فرکانس کاویتاسیون هوادهی شده

5 . نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The injection of bubbles into an already cavitating flow is a way of influencing the typical cavitating behaviour. The present article deals with experiments on aerated and non-aerated cavitation in a transparent horizontal venturi nozzle. The observations are done by means of a high-speed camera. In such a way the extremely rapid cavitation and cavitation–aeration flows are captured and further analysed. The postprocessing techniques is based on the detection of the grey level on the series of images. As a result, three different regimes are identified: sheet cavitation, cloud cavitation and ‘‘supercavitation”. Those regimes are further aerated by injecting air bubbles. Standard deviations, time–space diagrams and frequency spectrum based on the vertical distribution of the grey level along a monitored line are plotted for all of the observed regimes. In the pure cavitation cases we obtain statistically symmetrical structures with characteristic lengths and frequencies. On the other hand, with aeration present, the symmetry is broken and characteristic lengths and frequencies are deeply modified, until a complete disappearance when ‘‘supercavitation” is reached.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تزریق حباب به یک جریان خلازایی همواره ، یک روش برای تأثیر گذاری بر رفتارکاویتاسیونی معمولی می‌باشد. مقاله حاضر با تجربیات بر روی کاویتاسیون هوادهی شده و غیر هوادهی شده در نازل ونتوری افقی شفاف ، سروکار دارد. این مشاهدات با استفاده از یک دوربین با سرعت بالا انجام شده‌اند. در یک چنین راهی، کاویتاسیون خیلی سریع و جریان‌های کاویتاسیون هوادهی شده عکاسی شده و مورد تحلیل دقیق‌تر قرار می‌گیرند. تکنیک‌های پیش پردازشی بر اساس بررسی و کشف سطح خاکستری بر روی مجموعه‌ای از تصاویر می‌باشد. به عنوان یک نتیجه ، سه رژیم مختلف شناسایی شد: کاویتاسیون صفحه‌ای ، کاویتاسیون توده‌ای و "سوپرکاویتاسیون" . آن رژیم‌ها توسط تزریق حباب ، مورد هوادهی بیشتر ، واقع شدند. برای تمام ژیم های مشاهده شده ، انحراف استاندارد ، نمودار زمان_مکان ، و طیف فرکانس بر مبنای توزیع افقی از سطح خاکستری در طول خط نظارت ، رسم شده‌اند. در موارد کاویتاسیون خاص ، ما ساختارهای متفارن آماری را بوسیله طول‌ها و فرکانس‌های مشخص ، بدست آورده‌ایم. از سوی دیگر ، باهوادهی حاضر ، تقارن شکسته می شودو طول‌ها و فرکانس‌های مشخص ، تا زمان ناپدید شدن کامل که به سوپرکاویتاسیون منجر می‌شود، عمیقاً تغییرداده شده‌اند و اصلاح گشته‌اند.