تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جغرافیای شهری و ایجاد نابرابری های اجتماعی – محیطی – نشریه Scirp

عنوان فارسی: جغرافیای شهری و ایجاد نابرابری های اجتماعی – محیطی
عنوان انگلیسی: Urban Geography and the Production of Socio-Environmental Inequalities
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2013 نشریه : Scirp
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7460 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 415.16Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجله: مجله بین المللی علوم زمین - International Journal of Geosciences
دانشگاه: گروه جغرافیا، دانشگاه بارسلونا در اسپانیا
کلمات کلیدی: بازسازی شهری، حاکمیت، بوم شناسی یا اکولوژی سیاسی، عدالت محیطی، جوامع پایدار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

3. چالش شهر هیولم

3.1 حاکمیت

3.2 خروجی ها و نتایج

4. برنامه های بازسازی اسکله سالفورد

4.1 حاکمیت

4.2 خروجی ها و نتایج

5. بحث

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

In this article we use the Urban Political Ecology approach to show that by analysing governance networks we can better understand the production of certain socio-environmental transformations that negatively affect some social groups while benefiting others. Drawing upon two case studies in the UK, the article explores the dialectical relationships between different modes of urban governance on one hand and the socio-environmental transformations fulfilled in each case study on the other hand. The article concludes that although urban regeneration policies are always constrained by the neoliberal established framework of power relations, policy outputs and outcomes could be very different from one place to another, shaping uneven socio-environmental constructions. Finally, we make some recommendations in order to stimulate the production of more sustainable communities in the future.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله ما با استفاده از رویکرد اکولوژی سیاسی شهری نشان دادیم که با تجزیه و تحلیل شبکه های حاکمیت ما می توانیم به درک بهتری از ایجاد برخی از تحولات اجتماعی و محیطی نائل شویم که تاثیرگذاری منفی بر برخی از گروه های اجتماعی و در عین حال منفعت رسانی به دیگران دارد. با ترسیم دو مطالعه موردی در انگلستان، این مقاله به بررسی روابط دیالکتیکی بین شیوه های مختلف حاکمیت شهری از یک سو و تحولات اجتماعی و محیطی انجام گرفته در هر مطالعه موردی از سویی دیگر می پردازد.

این مقاله نتیجه گیری نموده است که اگر چه سیاست های بازسازی شهری همواره با چارچوب برقرار شده نئولیبرالی روابط قدرت محدود می گردد اما خروجی ها و پیامدهای سیاسی می توانند از مکانی به مکان دیگر بسیار متفاوت بوده و به ساختارهای اجتماعی و محیطی غیربکنواخت شکل بدهد. در نهایت، ما توصیه هایی را به منظور ترغیب جهت ایجاد جوامع پایدارتری در آینده مطرح نمودیم.