ترجمه مقاله استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار - نشریه IISTE

ترجمه مقاله استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار - نشریه IISTE
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی
عنوان انگلیسی
The upcoming lease accounting standard and its impacts on lessee's financial statements, and financial ratios
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
Iiste
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7726
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک و اقتصاد مالی
مجله
مجله تحقیقاتی امور مالی و حسابداری - Research Journal of Finance and Accounting
دانشگاه
دانشکده اقتصاد و معارف، دانشگاه علوم اسلامی مالزی
کلمات کلیدی
شبیه سازی، براورد ارزش حال سرمایه، نسبتهای خطر مالی، نسبتهای عملکرد، استانداردهای حسابداری اجاره
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2 نقد و بررسی آثار
3. داده ها و متدولوژی
3.1 قواعد شبیه سازی
3.2 قواعد مورد عملی
3.3 بدهی اجاره ، دارایی، دارایی خالص مالکان و پس اندازهای مالیاتی ثبت نشده
4. نتایج
4.1 اثر براورد ارزش حال سرمایه اجاره عملیات بر اقلام صورت وضعیتهای مالی و درامد مشمول مالیات
4.2 اثر براورد ارزش حال سرمایه بر تغییر نسبتهای غیر معین
4.3 اثر براورد ارزش حال سرمایه بر نسبتهای عملکرد مالی
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A simulator is employed to explore the actual impacts of the upcoming lease accounting standard on the financial statements item, financial risk, and performance ratios, we apply its regulations to the Royal Jordanian Airlines (RJ) financial statements. Capitalization of 30 real operation lease contracts commencing in (2002- 2014) reveal with a magnitude change in assets, lease liabilities, and owners' equity. Since we use real RJ data and depreciate the capitalized asset in a straight line method over lease term , Change in lease liabilities exceeds change on assets over time , thus resulted in a magnitude negative impact on owners' equity over 13 years. Results report a negative impact on four leverage ratios (TD/TA, TD/E, LTD/CE, IC) only NCA/ TA shows a positive change over time. We find aease material negative impact on two profitability ratios (NPM and ROE). EBIT margin and ROCE shows a positive change owing to the fact that we adjust the EBIT by the unrecorded lease interest and adjust the CE by the recorded short term operation lease liabilities, Capitalization shows a negative impact on ROA for the period 200-2007 and a positive impact for the period 2008-2014, since the ROA change depend on the Adjusted EBIT and the Adjusted total asset, TA , also the Adj. EBIT show a magnitude positive change over the period 2008-2014 resulting from the unrecorded liabilities interest , since the operation lease contracts number dramatically increased . Liquidity ratio (CR) current ratio shows a positive change, as no change in current asset with a decrease in current liabilities adjusted by the recorded short term lease asset. In view of the considerable increase in total assets Results reveal with a negative change in asset turn over AT. The significant shift in key financial risk ratios, and the negative change in major financial performance ratios suggest that interested parties "economic decisions" could be affected, therefore the upcoming lease accounting regulation could negatively affect the financial position of the airfreight firms that heavily depend on operation lease in aircraft acquirement.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک شبیه ساز برای بررسی اثرات استاندارد حسابداری اجاره در آینده ی نزدیک بر روی یک فقره از صورت وضعیت مالی، خطر مالی و نسبتهای عملکرد بکار میرود، مقررات آن را برای صورت وضعیتهای مالی خطوط هوایی سلطنتی اردن (RJ) بکار میبریم. براورد ارزش حال سرمایه سی قرارداد اجاره عملیات واقعی که در سالهای 2014-2012 آغاز میشود، با تحولی عظیم در دارایی ها، بدهی های اجاره و دارایی خالص مالکان، آشکار میشود. از آنجاییکه از داده های RJ حقیقی استفاده میکنیم و دارایی تبدیل شده به سرمایه را در یک روش خط مستقیم بر روی دوره ی اجاره استفاده میکنیم، تغییر در بدهی های اجاره از تغییر بر روی دارایی ها، در طول زمان فراتر میرود، بدین سان منجر به اثر منفی عظیمی بر دارایی خالص مالکان در طول سیزده سال میشود. نتایج، اثر منفی بر چهار نسبت بدهی به دارایی خالص (TD/TA, TD/E, LTD/CE, IC) فقط NCA/ TA را گزارش میدهند که یک تغییر مثبت در طول زمان است. ما اثر مادی منفی ساده بر روی دو نسبت سود آوری (NPM و ROE) را پیدا میکنیم. سود ناخالص EBITو ROCE، یک تغییر مثبت را به خاطر این واقعیت نشان میدهد که ما EBIT را با سود اجاره تنظیم میکنیم و CE را با بدهی های اجاره عملیات کوتاه مدت ثبت شده تنظیم می نماییم، براورد ارزش حال سرمایه، یک اثر منفی بر ROA را برای دوره ی سالهای 2007-2000 و یک اثر مثبت را برای دوره ی سالهای 2014-2008 را نشان میدهد، زیرا تغییر ROA به EBIT تنظیم شده و دارایی کل تنظیم شده، TA، هم چنین Adj وابسته است. EBIT یک تغییر مثبت بزرگی بر روی دوره ی سالهای 2014-2008 را نشان میدهد که از سود دارایی های ثبت نشده حاصل میشود، زیرا تعداد قراردادهای کرایه عملیات به شدت افزایش یافت. نسبت نقدینگی (CR)، نسبت جاری، یک تغییر مثبت را نشان میدهد، زیرا هیچ گونه تغییری در دارایی جاری با کاهش در بدهی های جاری تنظیم شده از طریق دارایی اجاره کوتاه مدت ثبت شده، وجود ندارد. نظر به افزایش قابل توجه در دارایی های کل، نتایج یک تغییر منفی در برگشت دارایی AT را آشکار میشود. جابجایی قابل توجه در نسبتهای خطر مالی مهم و تغییر منفی در نسبتهای عملکرد مالی، حاکی از این است "تصمیمات اقتصادی" طرفین ذی نفع میتواند تحت تاثیر قرار گیرد، بدین سان مقررات حسابداری اجاره در آینده ی نزدیک میتواند بر موقعیت مالی موسسات بازرگانی باربری هوایی اثر منفی داشته باشد که به شدت به اجاره عملیات در کسب هواپیما بستگی دارد.

بدون دیدگاه