تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله درک بهتر ایمنی و تاثیر کنترل بیولوژیک علف های هرز با اکولوژی شیمیایی – نشریه Cambridge

عنوان فارسی: درک بهتر ایمنی و تاثیر کنترل بیولوژیک علف های هرز با اکولوژی شیمیایی: یک مقاله مروری
عنوان انگلیسی: Improved Understanding of Weed Biological Control Safety and Impact with Chemical Ecology: A Review
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 31 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2013 نشریه : Cambridge
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
کد محصول : 10194 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.45Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز
مجله: علوم و مدیریت گیاهان تهاجمی - Invasive Plant Science and Management
دانشگاه: بخش کشاورزی / آزمایشگاه تحقیقات گیاهان تهاجمی، خدمات تحقیقات کشاورزی، سوئیس
کلمات کلیدی: کنترل بیولوژیک علف های هرز، اکولوژی شیمیایی، EICA، دامنه میزبانی، القا، تجزیه، متابولیت های ثانویه گیاهی، تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهی
کلمات کلیدی انگلیسی: Biological control of weeds - chemical ecology - EICA - host range - induction - sequestration - secondary plant metabolites - variability of secondary plant metabolites
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1614/IPSM-D-12-00032.1
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

شیمی بنیادین تخصصی بودن عوامل کنترل بیولوژیک نسبت به میزبان

تغییرات تکاملی در شیمی گیاه و اثرات آن بر کنترل بیولوژیک

القای گیاه خواری شیمی ثانویه گیاه و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک

تغييرات درون گونه ای در شیمی ثانويه گیاهی علف هاي هرز

تجزیه ی شیمی دفاعی

نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

We review chemical ecology literature as it relates to biological control of weeds and discuss how this means of controlling invasive plants could be enhanced by the consideration of several well-established research approaches. The interface between chemical ecology and biological control of weeds presents a rich opportunity to exploit potentially coevolved relationships between agents and plants where chemical factors mediating interactions are important. Five topics seem relevant, which if implemented could improve the predictability of host range determination, agent establishment, and impact on the target weed. (1) The host secondary plant chemistry and a potential biological control agent’s response to that chemistry can be exploited to improve predictability of potential agent host range. (2) Evolutionary changes may occur in secondary plant chemistry of invasive weeds that have been introduced to novel environments and exposed to a new set of biotic and abiotic stressors. Further, such a scenario facilitates rapid evolutionary changes in phenotypic traits, which in turn may help explain one mechanism of invasiveness and affect the outcome of biological control and other management options. (3) Herbivores can induce production of secondary plant compounds. (4) Variability of weed secondary chemistry which, either constitutive or inducible, can be an important factor that potentially influences the performance of some biological control agents and their impact on the target weed. (5) Finally, sequestration of secondary plant chemistry may protect herbivores against generalist predators, which might improve establishment of a biological control agent introduced to a new range and eventually impact on the target weed. Recognition of these patterns and processes can help identify the factors that impart success to a biological control program.

نمونه متن ترجمه

مقالات اکولوژی شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت، زیرا به کنترل بیولوژیک علف های هرز مربوط بود و در مورد چگونگی افزایش این روش های کنترلی گیاهان مهاجم توسط چندین روش تحقیق معتبر و شناخته شده بحث می کرد. رابط بین اکولوژی شیمیایی و کنترل بیولوژیک علف های هرز، فرصت مناسبی را برای بهره برداری از روابط همبسته بین عوامل و گیاهان فراهم می کند که در آن فاکتورهای شیمیایی به عنوان واسطه ها بسیار مهم هستند. پنج موضوع به نظر مرتبط می رسد که در صورت اجرا می تواند قابلیت پیش بینی تعیین دامنه میزبانی، استقرار عامل و تاثیر آن بر علف هرز هدف را بهبود بخشد. (1) شیمی ثانویه گیاه میزبان و واکنش عامل کنترل بیولوژیک آن به این شیمی می تواند برای بهبود قابلیت پیش بینی دامنه ی میزبانی عامل بیوکنترل مورد بهره برداری قرار گیرد. (2) تغییرات تکاملی ممکن است در شیمی گیاهی ثانویه علف های هرز مهاجمی رخ دهد که به محیط های جدید معرفی شده و در معرض مجموعه ای جدید از عوامل تنش زای زیستی و غیر زیستی قرار می گیرد. علاوه بر این، این سناریو تغییرات تکاملی سریع صفات فنوتیپی را تسهیل می کند که به نوبه خود می تواند به توضیح یکی از مکانیزم های تهاجمی کمک کند و بر نتایج کنترل بیولوژیک و سایر گزینه های مدیریتی تأثیر می گذارد. (3) گیاهخواران می توانند باعث القای تولید ترکیبات ثانویه گیاه شوند. (4) تغییرات شیمی ثانویه علف های هرز، که ساختاری یا القایی است، می تواند به عنوان عامل مهمی باشد که به طور بالقوه بر عملکرد برخی از عوامل کنترل بیولوژیک و تاثیر آنها بر علف های هرز تاثیر می گذارد. (5) در نهایت تجزیه ی شیمی ثانویه گیاهی می تواند گیاه-خواران را نسبت به شکارگرهای علف هرز محافظت کند، که ممکن است باعث بهبود استقرار یک عامل کنترل بیولوژیک معرفی شده به محدوده ی جدید شود و در نهایت بر علف های هرز تاثیر بگذارد. شناخت این الگوها و فرایندها می تواند به شناسایی عوامل موثر در موفقیت برنامه کنترل بیولوژیک کمک کند.