ترجمه مقاله دسته بندی دو سطحی بسته ها

ترجمه مقاله دسته بندی دو سطحی بسته ها
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دسته بندی دو سطحی بسته ها
عنوان انگلیسی
A two-level packet classification
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6628
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و مهندسی نرم افزار
دانشگاه
موسسه ملی مخابرات Evry، فرانسه
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. صورت مسئله
3. کار قبلی
A. موقعیت کار حاضر
4. الگوریتم دسته بندی دو سطحی
A. انگیزه
B. پیاده سازی
C. مطالعه مورد کاربردی
D. نتایج عملکرد
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Packet classification is a central function in firewalls, intrusion detection mechanisms and monitoring architectures. Network elements assuming these techniques operate on packet flows to insure access control. A large variety of multi-fields packet classification techniques were reported in litterature but it remains difficult to find a packet classification solution that represents a good tradeoff between classification times, fast updates, memory requirements and scalability to large filters database. In this paper, we introduce a new five-fields classification concept, the two level classification algorithms based on an architecture that can be applied to any decision treebased packet classification algorithm, we test it with a well-known algorithm the Extended Grid-of-Tries and present performance measurments. In this paper, we show how our algorithm improves search times.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

دسته بندی دسته ها، تابع مرکزی فایروال ها، مکانیزم های تشخیص نفوذ، و معماریهای مانیتورینگ و وارسی به شمار می رود. عناصر شبکه فرض می کنند این تکنیک ها روی جریانات بسته ها عمل کرده و کنترل دسترسی را تضمین می کنند. تکنیک های دسته بندی بسته چند میدانی گوناگونی در پژوهش گزارش گردید، اما یافتن راه حلی مناسب برای دسته بندی بسته ها که رابطه جانشینی خوبی بین زمان های دسته بندی، به روزرسانی سریع، نیازهای حافظه و مقیاس پذیری به پایگاه داده فیلترهای بزرگ نشان دهد، سخت و دشوار است. در این مقاله، مفهوم دسته بندی پنج میدانی جدیدی معرفی می کنیم، الگوریتم های دسته بندی دو سطحی مبتنی بر یک معماری که در الگوریتم های دسته بندی بسته های مبتنی بر درخت تصمیم کاربرد دارد، سپس آن را با الگوریتم معروف و شناخته شده Extended Grid-of-Tiers (گرید ردیف های توسعه یافته) تست کرده و عملکردرا اندازه گیری می کنیم. در این مقاله، چگونگی بهبود زمانهای جستجو به واسطه الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهیم.