تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدهای تحقیق و توسعه
عنوان انگلیسی: Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2017 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9339
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.57Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیاست های تحقیق و توسعه، نوآوری تکنولوژی، مدیریت دانش و مدیریت کسب و کار
مجله: مدیریت کیفیت جامع - Total Quality Management
دانشگاه: دانشکده مدیریت و توسعه منابع انسانی، دانشگاه تکنولوژی مالزی
کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش، نوآوری فرایند، نوآوری محصول، رابطه متقابل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2016.1238760
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

3. فرضیات و توسعه مدل

4. روشها و نمونه

1. 4 اندازه گیری متغیر

5. تحلیل داده ها و نتایج

6. بحث و نتیجه گیری

ضمیمه

نمونه متن انگلیسی

The purpose of this paper is to examine the reciprocal relation between total quality management (TQM) and knowledge management (KM) and their impact on process and product innovation. The data were collected from a survey of 190 research and development (R&D) unit managers in Malaysia. Confirmatory factor analysis was used to assess the reliability and validity of the measurement model, and in the next step, structural analysis was performed to evaluate the research model. The results revealed that there is a reciprocal relationship between TQM and KM. Additionally, TQM and KM showed a positive association with process and product innovation. Regarding the controversy of the relationship between TQM and innovation, this study supports the positive association between TQM and innovation. This study is among the first studies which provide empirical evidence to a reciprocal relationship between TQM and KM. The analysis shows that R&D firms by implementing TQM alongside KM not only are able to manage their activities efficiently, but also are able to effectively perform in an innovative manner.

نمونه متن ترجمه

هدف این مقاله، بررسی رابطه متقابل بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدیریت دانش (KM) و تاثیر آنها بر نوآوری فرایند و محصول است. داده های مورد نظر از بررسی 190 مدیر واحد تحقیق و توسعه (R&D) در مالزی جمع آوری گردید. از تحلیل عاملی تائیدی برای ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه گیری استفاده گردید، و در مرحله بعدی، برای ارزیابی مدل تحقیق، تحلیل ساختاری اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین TQM و KM رابطه متقابلی وجود دارد. به علاوه، نشان داده شد که بین TQM و KM با نوآوری فرایند و محصول، رابطه مثبتی وجود دارد. در مورد بحث راجع به ارتباط بین TQM و نوآوری، این مطالعه از رابطه مثبت بین TQM و نوآوری حمایت می کند. این مطالعه در میان اولین مطالعاتی جای دارد که مدارک تجربی دال بر رابطه متقابل بین TQM و KM ارائه می دهد. تحلیل نشان می دهد که شرکت های تحقیق و توسعه با پیاده سازی TQM در کنار KM نه تنها قادر به مدیریت کارآمد فعالیتهایشان هستند، بلکه همچنین می توانند کاررا به شیوه ای موثر و نوآورانه انجام دهند.