دانلود رایگان مقالات انگلیسی دندانپزشکی

ترجمه مقاله عوارض مرتبط با پروتزهای متحرک نگه داشته شده با ایمپلنت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوارض مرتبط با پروتزهای متحرک نگه داشته شده با ایمپلنت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله جنبه خوردگی ایمپلنت های دندانی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جنبه خوردگی ایمپلنت های دندانی - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله دهانشویه های فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله دهانشویه های فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13