ترجمه مقاله سیستم های ارائه مراقبت های بهداشت دهان و دندان در کشورهای دریای سیاه

ترجمه مقاله سیستم های ارائه مراقبت های بهداشت دهان و دندان در کشورهای دریای سیاه
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیستم های ارائه مراقبت های بهداشت دهان و دندان در کشورهای دریای سیاه. قسمت سوم: مولداوی
عنوان انگلیسی
Systems for the provision of oral health care in Black Sea countries. Part 3: Moldova
صفحات مقاله فارسی
6
صفحات مقاله انگلیسی
3
سال انتشار
0
نشریه
Oralhealth
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6871
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
آسیب شناسی دهان
دانشگاه
دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه ایالتی پزشکی و داروسازی، مولدووا
کلمات کلیدی
مولداوی، سیستم مراقبت های بهداشت دهان و دندان، نیروی کار دندانپزشک، تحصیلات دندانپزشکی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کشور و سیستم بیمه سلامت آن
ارائه مراقبتهای بهداشت دهان و دندان
نیروی کار دندانپزشکی
آموزش دندانپزشکی
همه گیرشناسی
هزینه ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper outlines the system for providing oral health care in the Republic of Moldova. It explains how, since 2006, the state (national) health insurance scheme has funded some oral health care for children and adolescents under the age of 18 years and some priority groups. However, most oral health care is paid for privately. It then describes the Moldovan dental workforce, which in 2008 consisted of 1535 dentists (dental doctors/stomatologists), 795 dental technicians, and 526 chair-side assistants. Details follow of dental education for dentists (dental doctors/stomatologists), at undergraduate, postgraduate and continuing levels, and for dental technicians. Data are presented from the three national epidemiological studies that have been performed into dental caries in 12- and 15-year-old children. The paper concludes with data on the costs of health care and oral health care in Moldova.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله سیستم ارائه مراقبت های بهداشت دهان و دندان در کشور مولداوی را مورد بررسی قرار می دهد و توضیح می دهد که چگونه از سال 2006 طرح بیمه سلامت دولتی (ملی) روی سلامت دهان و دندان برای کودکان و نوجوانان زیر سن 18 سال و گروه های دارای اولویت سرمایه گذاری کرده است. با این حال، بیشتر مراقبت از سلامت دهان و دندان در بخش خصوصی انجام می شود. این مقاله سپس درباره نیروی کار دندانپزشکی در مولداوی صحبت می کند، که در سال 2008 تعداد 1535 نفر دندانپزشک (دکتران دندانپزشک/ stomatologist ها)، 795 نفر تکنیسین و 526 نفر دستیار بوده اند. جزئیات تحصیل دندانپزشکی برای دندانپزشکان (دکتران دندانپزشک/ stomatologist ها) در مقاطع فاراغ التحصیلی، پسا فارغ التحصیلی و سطوح ادامه دار و تکنیسین دندانپزشکی ارائه می شود. داده ها از سه مطالعه همه گیر شناسی ارائه می شود که در مورد پوسیدگی دندان در سنسن 12 و 15 سال انجام شده است. این مقاله با داده هایی درباره هزینه مراقبت از سلامت و مراقبت از سلامت دهان و دندان در مولداوی به پایان می رسد.


بدون دیدگاه