تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مقایسه بین دستگاه های SVC و STATCOM FACTS برای افزایش پایداری سیستم نیرو

عنوان فارسی: مقایسه بین دستگاه های SVC و STATCOM FACTS برای افزایش پایداری سیستم نیرو
عنوان انگلیسی: Comparison between SVC and STATCOM FACTS Devices for Power System Stability Enhancement
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2013 نشریه : IJET
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5887 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.42Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، مکاترونیک، مخابرات میدان و موج و برق مخابرات
مجله: مجله بین المللی فن آوری در حال ظهور
دانشگاه: گروه برق و مهندسی الکترونیک، بوپال
کلمات کلیدی: SVC، STATCOM Matlab/Simulink، پایداری گذرا، سیستم نیروی دوماشینی چند بخشی و PSS
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- متعادل کننده VAR ساکن (SVC)

3- متعادل کننده همزمان ساکن (STATCOM)

4- پایدارکننده های سیستم نیرو

5- مدل سیستم نیرو چند دستگاهی

6- اثر SVC با و بدون PSS

7- اثر STATCOM با و بدون PSS

8-نتایج شبیه سازی بدون FACTS و PSS

9- نتایج شبیه سازی با SVC و بدون PSS

10- نتایج شبیه سازی با SVC و PSS

11- نتایج شبیه سازی با STATCOM و بدون PSS

12- نتایج شبیه سازی با STATCOM و PSS

13- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The development of the modern power system has led to an increasing complexity in the study of power systems, and also presents new challenges to power system stability, and in particular, to the aspects of transient stability and small-signal stability. Transient stability control plays a significant role in ensuring the stable operation of power systems in the event of large disturbances and faults, and is thus a significant area of research. This paper investigates comparison of SVC and STACOM performance for the transient stability improvement of the two area multi machine power system. The improvement of transient stability of a two-area multi-machine power system, using SVC (Static VAR Compensator) STATCOM (Static Synchronous Compensator) which is an effective FACTS (Flexible AC Transmission System) device capable of controlling the active and reactive power flows in a transmission line by controlling appropriately parameters. Simulations are carried out in Matlab/Simulink environment for the two-area multi-machine power system model with SVC & STATCOM to analyze the effects of SVC & STATCOM on transient stability performance of the system. The performance of SVC & STATCOM is compared from each other. In comparative result STACOM gives the better result than SVC .So for the improvement of transient stability STATCOM is better than SVC. The simulation results demonstrate the effectiveness and robustness of the proposed STATCOM & SVC on transient stability improvement of the system.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیشرفت سیستم نیرو مدرن به پیچیدگی بیشتر در مطالعه در مورد سیستم های نیرو منتج شده است و نیز چالش هایی جدید در پایداری سیستم نیرو و بطور خاص، در پایداری گذرا و پایداری سیگنال ضعیف نشان می دهد. کنترل پایداری گذرا، نقشی مهم در تضمین عملکرد پایدار سیستم های نیرو در زمان وقوع اختلالات و نقص های بزرگ ایفا می کند و در نتیجه زمینه مهمی از تحقیقات بشمار می آید. این مقاله به بررسی مقایسه عملکرد SVC و STATCOM برای بهبود پایداری گذرای سیستم نیروی چند دستگاهی دو بخشی می پردازد. بهبود پایداری گذرای سیستم نیروی چند دستگاهی دوبخشی با استفاده از SVC (متعادل کننده VAR ساکن) و STATCOM (متعادل کننده همزمان ساکن) که یک دستگاه FACTS (سیستم مخابراتی AC انعطاف پذیر) است، صورت می گیرد که این دستگاه قادر به کنترل جریان های نیروی فعال و راکتیو در یک خط انتقال با کنترل مناسب پارامترها می باشد. شبیه سازی هایی در محیط نرم افزار Matlab/Simulink برای مدل سیستم نیروی چند دستگاهی دو بخشی دارای SVC و STATCOM انجام شده است تا اثرات SVC و STATCOM بر عملکرد پایداری گذرای سیستم تحلیل شود. عملکرد SVC و STATCOM با سایر دستگاه ها مقایسه شده است. در نتیجه قیاسی، STATCOM نتیجه ای بهتر نسبت به SVC ارائه می دهد. بنابراین برای بهبود پایداری گذرای، STATCOM بهتر از SVC میباشد. نتایج شبیه سازی، سودمندی و بی نقصی STATCOM و SVC پیشنهادی را در بهبود پایداری گذرای سیستم نشان می دهند.