تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

عنوان فارسی: اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی با بهره گیری از مدل ‌های فیزیکی
عنوان انگلیسی: The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2014 نشریه : AENSI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5917 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.16Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه های دریایی، مهندسی هیدرولیکی، آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی آب و سازه های آبی
مجله: مجله علوم کاربردی و کشاورزی
دانشگاه: وزارت کشاورزی (مهندسی آب)، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی: الگوی جریان، ضریب دبی، سرریز اوجی، مدل فیزیکی، زبری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سرریز اوجی

روش

تشریح مطالب

تأثیر زبری بر کاویتاسیون

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Flow spillway structure is of major issues in dam construction and type of spillway design, considering appropriate discharge coefficient and long term investigation of spillway plot hydraulic performance are highly important. Objective: Suitable graphs selection and supply based on type of wall roughness in different parts of peak spillways are keys to use this type of spillways in dam construction projects. To do this, using physical-hydraulic model, supreme complex of Khuzestan Water and Power Industry performed measurement tests and observed hydraulic parameters and analyzed discharge coefficient in different fields including surface roughness in Ogee spillway model. Results: Number of performed tests of the model with six types of surface roughness and 5 different flow rates totally include 30 tests. Conclusion: Finally, increase of relative roughness of spillway discharge coefficient decreases in appropriate with surface roughness. Also in results of the experiments show in different discharges, increasing the roughness decreases the cavitations index.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیش زمینه: سازه سرریز جریان از مسائل مهم در احداث سد به شمار می‌آید و نوع طرح سرریز با توجه به ضریب دبی مناسب و بررسی بلندمدت عملکرد هیدرولیکی طرح سرریز بسیار حائز اهمیت است.

هدف: انتخاب و تأمین گراف‌های مناسب براساس نوع زبری دیواره در بخش‌های مختلف سرریزهای اوجی کلیدی برای استفاده از این سرریزها در پروژه‌های احداث سد است. جهت انجام این کار، با بهره گیری از مدل فیزیکی – هیدرولیکی، مجتمع عالی آب خوزستان و وزارت نیرو آزمایش‌های اندازه گیری را انجام دادند و پارامترهای هیدرولیکی را مورد مشاهده قرار داده و ضریب دبی را در میدان‌های مختلف ازجمله زبری سطح در مدل سرریز اوجی را تحلیل کردند.

نتایج: آزمایش‌های انجام شده روی مدل با 6 نوع زبری سطحی و 5 سرعت جریان متفاوت بطور کل شامل 30 آزمایش بودند.

نتیجه گیری: در پایان، افزایش زبری نسبی ضریب دبی سرریز بطور مناسبی با زبری سطح کاهش می‌یابد. هم چنین نتایج آزمایش‌ها در دبی‌های متفاوت نشان می‌دهند که افزایش زبری سبب کاهش شاخص کاویتاسیون می‌شود.