ترجمه مقاله خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)

ترجمه مقاله خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر و خواص نانوذرات اکسید روی متصل شده (dopt) به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO) بر منحنی کشتن پاتوژن های باکتریایی
عنوان انگلیسی
Effect and Properties of Surface-Modified Copper Doped ZnO Nanoparticles (Cu:ZnO NPs) on Killing Curves of Bacterial Pathogens
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
Tums
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8552
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی و میکروبیولوژی
مجله
مجله پزشکی باکتری شناسی - Journal of Medical Bacteriology
دانشگاه
مرکز تحقیقات بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
کلمات کلیدی
اشرشیا کلی، عوامل ضد باکتری، خصوصیات سطحی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
آماده سازی in situ نانوذرات روی متصل به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO)
استرین های باکتریایی
سنجش فعالیت ضد میکروبی نانوذرات مس:اکسید روی در برابر باکتری های پاتوژن
تعیین عمر مفید
پایداری حرارتی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات Cu:ZnO
اثر pH بر فعالیت ضد باکتریایی اسانس
اثر نانوذرات مس: اکسیدروی بر رشد محیط های کشت هدف
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: The current study aimed to determine the effect and properties of surface-modified copper doped Cu:ZnO NPs on killing curves of bacterial pathogens. Methods: Preparation of in situ surface-modified copper doped ZnO nanoparticles (Cu:ZnO NPs) was done according to standard procedure. Assay for antimicrobial activity of Cu:ZnO NPs against bacterial pathogens was carried out based on disc diffusion method. Determination of shelf life, thermal and pH stability of antibacterial activity of Cu:ZnO NPs was done and residual activity was determined against the target cultures. Results: FTIR spectra indicate that the nanomaterials synthesized have higher peak intensity compared with reagent grade ZnO. According to the SEM image the nanoparticles synthesized have different size and heterogeneous morphology. 400 ppm of Cu:ZnO NPs gave zones of inhibition with diameters of 9.0 – 16 mm against the target cultures. Amongst the target cultures, Escherchia coli was the most sensitive to the Cu:ZnO NPs inhibition zone diameter 16 mm; whereas, 9 mm wide inhibition zone was obtained against Staphylococcus aureus. The Cu:ZnO NPs was fairly stable for a period of 60 days at room temperature (RT) showing lost of only 20% and 30% antibacterial activity as tested against E. coli and S. aureus, respectively. The Cu:ZnO NPs was quite stable at this pH and temperature range tested against both E. coli and S. aureus. Conclusion: Surface-modified copper doped Cu:ZnO NPs have significant potential for their usefulness as antibacterial agents.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سابقه: هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر و ویژگی های نانوذرات surface-modified copper doped Cu:ZnO بر منحنی های کشتن پاتوژن های باکتریایی است.
مواد و روش ها: آماده سازی in situ نانوذرات روی متصل شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO) بر اساس روش استاندارد انجام شد. سنجش فعالیت ضد میکروبی نانوذرات Cu:ZnO در برابر پاتوژن های باکتریایی بر اساس روش انتشار دیسک انجام شد. تعیین عمر مفید، پایداری حرارتی و pH اثرات ضد میکروبی نانوذرات Cu:ZnO انجام شد و فعالیت باقی مانده علیه کشت های هدف تعیین شد.
نتایج: طیف FTIR نشان می دهد که نانومواد سنتز شده، شدت پیک بالاتری را در مقایسه با معرف اکسید روی دارند. بر اساس تصویر SEM نانوذرات سنتز شده اندازه های مختلف و مورفولوژی ناهمگن دارند. قطر محدوده بازدارندگی400 پی پی ام از نانوذرات Cu:ZnO، در برابر کشت های مورد نظر 916 میلی متر بود. از بین کشت-های مورد نظر، Escherchia coli حساس ترین کشت به نانوذرات Cu:ZnO با قطر 16 میلی متر بود، در حالی که محدوده بازدارندگی Staphylococcus aureus، 9 میلی متر بود. نانوذرات Cu:ZnOبرای یک دوره 60 روزه در دمای اتاق نسبتا پایدار شدند و فعالیت ضدمیکروبی آن در E. coli و S. aureus به ترتیب به میزان 20 % و 30% کاهش یافت. نانوذرات Cu:ZnO در این pH و محدوده دمای آزمایش شده در برابر E. coli و S. aureus کاملا پایدار بود.
نتیجه گیری: نانوذرات روی متصل به مس با سطح اصلاح شده، به عنوان عوامل ضدباکتریایی، پتانسیل قابل توجهی دارند.

بدون دیدگاه