تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی

عنوان فارسی: احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی
عنوان انگلیسی: Supercritical mixing and combustion in rocket propulsion
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2013 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 9598
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.81Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات
مجله: مرکز تحقیقات آشفتگی - Center for Turbulence Research
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1 انگیزه و اهداف

2 مدلسازی تاثیرات سیال واقعی

الف معادله حالت

ب خواص ترمودینامیکی و انتقالی

3 اجرای عددی

3-1 ترکیب خالص سیالات چندگونه ایی

3-2 احتراق و تسطیح شعله

4 شبیه سازی های عددی

4-1 مورد غیرواکنشی

4-2 مورد واکنش: یک مورد واکنشی انژکتور واحد

5 نتیجه گیری و مطالعات آینده

نمونه متن انگلیسی

1. Motivation and objectives

The modeling of trans- and supercritical mixing and combustion introduces considerable challenges for predictive rocket combustion simulations. Near the critical point, the thermo-physical properties of fluids undergo drastic changes that occur in the absence of a phase change. At these extreme pressure conditions, the repulsive atomic forces become important enough to overcome the surface tension and create a single-phase, dense fluid that shares the properties of a gas (e.g., high diffusivity) and a liquid (e.g., high density). In the transcritical regime, mixing is primarily a diffusion driven process in which the thermo-physical properties are non-linear functions of local pressure and temperature. Given the liquid-like density near the critical point, the fluid is prone to extreme density gradients in an otherwise continuous medium. For example, at a pressure of 5.5 MPa, the density of transcritical oxygen decreases, on average, by over 46 kg/m3 per degree Kelvin between 150 K and 160 K. Similarly, the specific heat at constant pressure varies by a factor of 10 within this same range, see Figure 1. This highly non-linear behavior near the critical point is just one example of the inability of the ideal gas law to relate the thermo-physical states. This strongly non-linear behavior is at the heart of the challenges in real fluid modeling and simulation.

نمونه متن ترجمه

1. انگیزه و اهداف

مدلسازی ترکیب فرابحرانی و فوق بحرانی چالش های قابل ملاحظه ایی برای شبیه سازی های پیشگویانۀ احتراق موشک را مطرح می کند. خواص ترموفیزیکی سیالات نزدیک نقطۀ بحرانی دستخوش تغییرات چشم گیری می شود که در صورت عدم تغییر فازی رخ می دهد. در تمام این شرایط حاد فشار، نیروهای اتمی دافع به اندازه ایی اهمیت پیدا می کنند که بر تنش سطحی چیره می شوند و یک سیال چگال تک فازی ایجاد می کنند که خواص گاز (مثل قابلیت انتشار بالا) و مایع (مثلاً چگالی بالا) هر دو را با هم دارند. در رژیم فرابحرانی، ترکیب عمدتاً شامل یک فرایند منتج از انتشارات که خواص ترموفیزیکی در این فرایند توابع غیرخطی فشار و دمای محلی می باشند. با توجه به چگالی مایع شکل نزدیک نقطۀ جوش، سیال در معرض شیب های چگالی شدید در محیط پیوستۀ دیگر می باشد. به عنوان مثال، در فشار 505 μpa، چگالی اکسیژن به طور میانگین تا بیش از 46 kg/m3 در هر درجه کلوین بین 150 K و 160 K کاهش میابد. مشابهاً، حرارت ویژه در فشار ثابت توسط عامل 10 در همین رنج متغیرات است به شکل 1 مراجعه کنید. این رفتار بسیار غیرخطی در نزدیکی نقطه بحرانی فقط یک نمونه از ناتوانی قانون گاز ایده آل برای به هم مرتبط ساختن حالات ترموفیزیکی به هم می باشد.