ترجمه مقاله ارزیابی نرخ FAC و تخمین عمر سرویس تحت داده های کنترل عملیاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی نرخ FAC و تخمین عمر سرویس تحت داده های کنترل عملیاتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی نرخ FAC و تخمین عمر سرویس تحت داده های کنترل عملیاتی
عنوان انگلیسی
Substantiation of FAC rate and service life estimation under operation control data
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9471
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی، خوردگی و حفاظت از مواد
مجله
انرژی هسته ای و فناوری - Nuclear Energy and Technology
دانشگاه
انستیتو Obninsk انرژی هسته ای، دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای MEPhI، روسیه
کلمات کلیدی
پوشش خوردگی جریان شتابدار، رسوب محصولات خوردگی، داده های اندازه گیری ضخامت، روش محاسبه نرخ FAC، عمر باقیمانده، کمترین ضخامت مجاز
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.nucet.2016.07.005
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر رویکردهای مورد استفاده در NPP های روسی و خارجی برای ارزیابی نرخ FAC
ضرایب تصحیح
محاسبه عمر باقی مانده خط لوله ها
روش پیشنهاد شده برای محاسبه نرخ FAC و عمر باقی مانده خطوط لوله مربوط به NPP های بومی
تحلیل داده های کنترلی بر مبنای روش توسعه یافته
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Flow-accelerated corrosion (FAC) wear is the complex mechanism of damage of elements of NPP equipment and pipelines. FAC rate is determined by such factors as corrosion of metal, flow hydrodynamics, geometry of equipment elements and pipelines, applied water chemistry regimes (WCR), duration of operation, chemical composition of the metal, thickness of deposited corrosion product film and others. Approaches to the assessment of FAC rate according to the control data are addressed in the present study. Implemented investigation was aimed at the substantiation of the methodology of calculation of FAC rate. Absence of the methodology for calculation of FAC rate does not allow verification of calculation programs, as well as the use of data of regulatory documents on the minimum permissible thicknesses [1] for evaluating the residual lifetime.

Processing of measured data allowed determining the main indexes of FAC process such as the values of wall thinning and thickening, rates of wall thinning and thickening, residual operation time to the moment of reaching the minimum permissible thickness. Reduction of thickness is determined by corrosion of metal and its increase is determined by the formation of deposited film of corrosion products.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خوردگی پوشش ناشی از جریان شتابدار (FAC) مکانیزم پیچیده ای از خرابی المان های (عناصر) تجهیزات NNP و خطوط لوله است. نرخ FAC با فاکتورهایی نظیر خوردگی فلز، جریان هیدرودینامیک، هندسه عناصر تجهیزات و خطوط لوله، رژیم های شیمیایی آب اعمال شده (WCR)، طول مدت کارکرد، ترکیب شیمیایی فلز، ضخامت فیلم (غشای) رسوب کرده ناشی از خوردگی و عوامل دیگر مشخص می شود. رویکردهایی برای ارزیابی نرخ FAC بر طبق داده های کنترلی در این تحقیق درج شده اند. تحقیقات با هدف تعیین روشی برای محاسبه نرخ FAC صورت گرفته است. عدم وجود روشی برای محاسبه نرخ FAC، اجازه تایید برنامه های محاسباتی را نمیدهد که این موضوع منجر به استفاده از داده های اسناد قانونی بر حسب کمترین ضخامت مجاز [1] برای تعیین عمر باقیمانده می شود.
پردازش داده های اندازی گیری شده امکان تعیین شاخص های اصلی فرایند FAC همانند مقادیر نازک و ضخیم شدن دیواره، نرخ نازک و ضخیم شدن دیواره، مدت زمان کارکد باقیمانده برای رسیدن به کمترین ضخامت مجاز را فراهم نمود. کاهش ضخامت بر اثر خوردگی فلز و افزایش آن بر اثر تشکیل فیلم رسوب که این رسوب خود محصول خوردگی می باشد، ایجاد می شود.

بدون دیدگاه