ترجمه مقاله روش استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده - نشریه ASTM

ترجمه مقاله روش استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده - نشریه ASTM
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش های استاندارد تست برای لاستیک های کائوچو والکانیزه شده (جوش برقی) و الاستومر های ترموپلاستیک – تنش
عنوان انگلیسی
Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers— Tension
صفحات مقاله فارسی
36
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2016
نشریه
ASTM
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9530
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع
مجله
کتاب استانداردها - Book of Standards
کلمات کلیدی
افزایش طول، مقدار کشش بعد از شکست، ویژگی های کششی، مجموعه ی کششی، مقاومت کششی، تنش کششی، نقطه تسلیم
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1520/D0412-16
فهرست مطالب
1- حوزه ارزیابی این مقاله
2- اسناد مرجع
2-1 استاندارد های ASTM
2-2 ضمیمه ASTM
2-3 استاندارد های ایزو
3- لغت شناسی
3-1 تعاریف :
4- خلاصه ای از روش های تست
5- اهمیت و کارایی
6- دستگاه های مورد استفاده برای تست
7- انتخاب کردن نمونه های تست
8- کالیبره کردن ماشین های تست
9- دمای تست
روش تست A – نمونه های صاف یا دمبلی
10- دستگاه مورد استفاده
11- نمونه ها
12 - روند های مورد استفاده
13- محاسبه ها
روش تست B – نمونه های برش حلقه ای
14- دستگاه
15- نمونه های حلقه ای
16- روند اجرای کار
17- محاسبه ها
18- گزارش
19 - دقت و گرایش اطلاعات
20 کلمات کلیدی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Scope

1.1 These test methods cover procedures used to evaluate the tensile (tension) properties of vulcanized thermoset rubbers and thermoplastic elastomers. These methods are not applicable to ebonite and similar hard, low elongation materials.

The methods appear as follows: Test Method A—Dumbbell and Straight Section Specimens Test Method B—Cut Ring Specimens

NOTE 1—These two different methods do not produce identical results.

1.2 The values stated in either SI or non-SI units shall be regarded separately as normative for this standard. The values in each system may not be exact equivalents; therefore each system must be used independently, without combining values.

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. حوزه ارزیابی این مقاله
1.1 این روش های تست روند هایی را پوشش می دهند که برای ارزیابی کردن ویژگی های کششی ( تنش) در لاستیک های گرما سخت والکانیزه شده و الاستومر های ترموپلاستیک ( گرما نرم) مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ها برای ابونیت ها و یا مواد مشابه سخت، و مواد با خاصیت کشسانی کم قابل استفاده نیستند. روش های تست زیر در این مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند :
روش تست A – نمونه هایی با قطعه های صاف و دمبل مانند
روش تست B – نمونه های حلقه برشی
نکته 1 : این دو روش ، نتایج مشابه ایجاد نمی کنند.
1.2 مقادیر بیان شده در واحد های SI و یا غیر SI باید به صورت مجزا از نظر عددی برای این استاندارد در نظر گرفته شوند. مقادیر بیان شده بر اساس هر کدام از این سیستم ها ممکن است الزاما معادل هم نباشند ؛ ازی رو هر کدام از این سیستم ها باید به صورت مجزا و بدون ترکیب کردن مقادیر آن ها مورد استفاده قرار بگیرند.
1.3 این استاندارد ها مفاد خاصی برای رفع کردن نگرانی های ایمنی را بیان نمی کند و در صورتی که مفادی هم در این زمینه وجود داشته باشد، مرتبط با روش استفاده از این تست ها نیست. به همین دلیل ایجاد کردن شرایط امن و فعالیت های سالم و مشخص کردن کارایی محدودیت های قانونی، به عهده ی خود کاربر می باشد.

بدون دیدگاه