ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران
عنوان انگلیسی
Smart Well With Autonomous Inflow Control Valve Technology
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
نشریه
(SPE (Onepetro
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6990
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی نفت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی حفاری
مجله
نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز خاورمیانه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تکنولوژی
شبیه سازی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A smart well concept with autonomous inflow control valve (AICV) is presented. AICV utilized the best from smart wells (ICV) and inflow control devices (ICD). The technology is presented, discussed and compared against other conventional inflow control technologies, id est (i.e.) passive ICD. The flow characteristics are presented and implemented in reservoir model simulations. Significant increased production and recovery are shown for the application in a thin oil rim with gas cap and heterogeneous reservoir. The AICVs are autonomous, i.e. self-regulating and do not required any external control or force. This makes them simple and robust, and a large number of control valves can be mounted in the well, i.e. one in each screen. When water and/or gas breakthrough occur the valves in the breakthrough zone will autonomously shut-off. This provides the operator with a significantly more efficient production and increased recovery. The AICV technology also enables opportunities to drill longer wells and achieve maximum reservoir contact of each well. In addition, the AICV removes the risk, cost and requirement for separation, transportation and handling of unwanted fluid.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مفهوم چاه هوشمند به همراه شیر هوشمند کنترل جریان (AICV) ارائه شده است. AICV بهترین نوع از چاه های هوشمند (ICV) و دستکاه های کنترل جریان (ICD) را به کار گرفته است. این تکنولوژی ارائه و بحث شده است و با دیگر تکنولوژی های کنترل کننده ی جریان مقاسیه شده است، برای مثال شیر منفعل ICD. مشخصات جریان ارائه شده و در مدل های شبیه سازی مخزن به کار گرفته شده است. افزایش قابل توجه تولید و بازده برای به کارگیری در ناحیه ی نازک نفتی به همراه کلاهک گازی و مخزن ناهمگن نشان داده شده است. AICV ها هوشمند هستند،به عبارت دیگر، به طور خودکار عمل می کنند و نیازی به نیروی خارجی ندارند. این قابلیت آنها را ساده و قدرتمند می کند و تعداد زیادی از شیر های کنترل را می توان درون چاه ها به کار برد برای مثال یکی در هر یکی از صفحه ها.زمانی که ورود و رخنه ای از گاز یا آب داشته باشیم شیر به طور خودکار بسته خواهد شد. این قابلیت باعث افزایش تولید و بازده می شود.همچنین این شیر ها به ما این اجازه را می دهد که چاه با عمق بیشتری حفر کنیم و به دسترسی بیشتری از هر مخزن برسیم.همچنین این شیر ها خطر، هزینه و نیازمندی به جداسازی و انتقال سیال های ناخواسته را حذف می کند.

بدون دیدگاه