ترجمه مقاله ریزش یا کشش تدریجی جریان بهمن مرطوب و برفی

ترجمه مقاله ریزش یا کشش تدریجی جریان بهمن مرطوب و برفی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ریزش یا کشش تدریجی جریان بهمن مرطوب و برفی
عنوان انگلیسی
Slow drag in wet-snow avalanche flow
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2010
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5501
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
مخاطرات آب و هوایی
مجله
مجله یخسارشناسی - Journal of Glaciology
دانشگاه
واحد پژوهشی، تحقیقات SLF مؤسسه WSL برای برف و بهمن، سوئیس
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-ابزار و شیوه ها
3- تجزیه و تحلیل داده ها
4- بحث و گفتگو
5-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

We report impact pressures exerted by three wet-snow avalanches on a pylon equipped with piezoelectric load cells. These pressures were considerably higher than those predicted by conventional avalanche engineering guidelines. The time-averaged pressure linearly increased with the immersion depth of the load cells and it was about eight times larger than the hydrostatic snow pressure. At the same immersion depth, the pressures were very similar for all three avalanches and no dependency between avalanche velocity and pressure was apparent. The pressure time series were characterized by large fluctuations. For all immersion depths and for all avalanches, the standard deviations of the fluctuations were, on average, about 20% of the mean value. We compare our observations with results of slow-drag granular experiments, where similar behavior has been explained by formation and destruction of chain structures due to jamming of granular material around the pylon, and we propose the same mechanism as a possible microscale interpretation of our observations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
گزارشی از فشارهای تاثیرگذار اعمال شده توسط سه بهمن مرطوب و برفی روی یک تیر مجهز به سول های دارای بار پیزوالکتریک را ارائه می دهیم. این فشارها به طور قابل توجهی بالاتر و بیشتر از ان دسته فشارهایی بودند که توسط دستورالعمل های مهندسی بهمن عادی پیش بینی شده بودند. میانگین فشار زمانی از لحاظ خطی همراه با عمق غوطه وری سلول های باردار افزایش یافت و تقریبا حدود هشت برابر بزرگتراز فشار هیدرواستاتیک برفی بود. در عمق غوطه وری یکسان فشارها برای هر سه بهمن بسیار مشابه هم بودند و وابستگی بین سرعت و فشار بهمن اشکار نبود. سری های زمانی فشار با استفاده از نوسانات بزرگ مشخص می شد. برای همه نوع اعماق غوطه وری و برای همه نوع بهمن ها استاندارد انحراف نوسانات به طور متوسط حدود 20 درصد از مقدار متوسط بود. مشاهدات مان را با نتایج حاصل از ازمایشات ریزش و کشش تدریجی دانه های برفی مقایسه نمودیم که در ان رفتار مشابه با استفاده از شکل گیری و تخریب سازه های زنجیره ای به دلیل تراکم مواد موجود در دانه های برف اطراف تیر توضیح داده شده اند. و مکانیزم یکسانی را به عنوان نوعی تفسیراحتمالی کوچک اندازه از مشاهداتمان را پیشنهاد میکنیم.