ترجمه مقاله مسافت دید و شیب‌ قوس افقی در طراحی تونل های جاده ای در برابر بزرگراه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسافت دید و شیب‌ قوس افقی در طراحی تونل های جاده ای در برابر بزرگراه ها - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مسافت دید و شیب‌ قوس افقی در طراحی تونل های جاده ای در برابر بزرگراه ها: بخش دوم (کامیون ها)
عنوان انگلیسی
Sight distance and horizontal curve aspects in the design of road tunnels vs. highways: Part II (trucks)
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9177
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، تونل و فضاهای زیرزمینی، مهندسی راه و ترابری
مجله
تونل زنی و فناوری فضای زیرزمینی - Tunnelling and Underground Space Technology
دانشگاه
اسرائیل
کلمات کلیدی
عملکرد کامیون، تونل جاده ای، ایمنی تونل، سرعت طراحی، قوس افقی
فهرست مطالب
چکیده
1) مقدمه: تونل‌ها در مقابل بزرگراه‌ها و ارتباط با کامیون
۱.۱ نیاز به استانداردهای کامیون‌ها برای قوس‌های افقی
۱.۲دیدگاه طراحی هندسی و اهداف تحقیق
2) مسافت دید توقف برای تونل‌های جاده‌ای در مقابل سواره‌روهای باز
2.1. پیاده‌سازی مسافت دید برای کامیون‌ها
3) قوس‌های افقی در تونل‌های جاده‌ای براساس معیارهای تعادل و مسافت دید توقف کامیون‌ها
3.1. حداقل شعاع قوس افقی براساس معیار تعادل
3.2. حداقل شعاع قوس‌های افقی (RHSD) براساس ملاحظات مسافت دید
4) ارتباط تصادف با کامیون‌ها (HGV)
5) خلاصه و نتیجه‌گیری
پیوست الف
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The design of road tunnels is an essential component in highway geometric design. The study implements reasonable criteria for obtaining the sight distance and horizontal curve requirements of road tunnels vs. open roadways while considering a significant number of trucks in the traffic stream. This document continues a previous study assuming that the design vehicle is a passenger car. The engineering principles for considering trucks in the traffic stream are similar i.e. the use of perception-reaction time and longitudinal friction characteristics for obtaining the sight distance (and developing horizontal curve radii values for highway design) is applicable for trucks as well. However, truck performance characteristics affect the longitudinal friction parameters, side friction parameters, maximum superelevation, and the horizontal sightline offset (HSO) e.g. tunnel pavement status is irrelevant for deriving trucks' sight distance. It is concluded that the critical concept for safe horizontal curve radii in road tunnels (as in open roadways) is the stopping sight distance. The analysis has shown that the equilibrium requirement generated lower horizontal curve radii for the whole range of design speeds. The driver position (left hand or right hand curve) has a considerable impact on the design values of horizontal curve radii. The horizontal curve radii analyzed for trucks in road tunnels are considerably lower than the open roadways' radii for certain lower range of design speeds (50–80 km/h). However, the reduction percentage from open roads can be considered less significant in the higher range of design speeds (90–120 km/h). The results are useful to improve traffic safety if the design vehicle is a truck.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
طراحی تونل‌های جاده‌ای یکی از اجزای اصلی طراحی هندسی بزرگراه است. در این تحقیق، ضمن توجه به تعداد معنادار کامیون‌ها در جریان ترافیک، معیارهایی منطقی برای بدست آوردن مسافت دید و الزامات قوس افقی تونل‌های جاده‌ای در مقابل سواره‌روهای باز پیاده‌سازی می‌شود. این مقاله با این فرض که خودروی طراحی یک خودروی مسافربری است تحقیق قبلی را ادامه می‌دهد. اصول مهندسی جهت در نظر گیری کامیون‌های موجود در جریان ترافیک مشابه‌اند، یعنی استفاده از زمان ادراک-واکنش و خصوصیات اصطکاک طولی برای بدست آوردن مسافت دید (و تعیین شعاع‌های قوس افقی در طراحی بزرگراه) برای کامیون‌ها هم صدق می‌کند. با این حال، خصوصیات عملکردی کامیون روی پارامترهای اصطکاک طولی، پارامترهای اصطکاک جانبی، حداکثر شیب عرضی و انحراف خط دید افقی (HSO) تأثیر می‌گذارند، بطور مثال مطالعات روسازی تونل ارتباطی با محاسبة مسافت دید کامیون‌ها ندارند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که مسافت دید توقف پارامتری مهم برای شعاع‌های قوس افقی در تونل‌های جاده‌ای (همانند سواره‌رو‌های باز) است. تحلیل نشان داد که تعادل لازم در طیف کامل سرعت‌های طرح شعاع‌های کمتری برای قوس افقی حاصل می‌کند. موقعیت راننده (قوس دست چپ یا دست راست) اثر بسزایی روی مقادیر طرح شعاع‌های قوس افقی دارد. شعاع‌های قوس افقی که برای کامیون‌های داخل تونل‌های جاده‌ای تحلیل شدند در مقایسه با سواره‌رو‌های باز برای برخی از سرعت‌های طرح پائین‌تر (۵۰-۸۰ کیلومتر/ساعت) بسیار کمتر بودند. با این حال، درصد کاهش‌شان را می‌توان نسبت به جاده‌های باز در سرعت‌های طرح بیشتر (۹۰-۱۲۰) نامحسوس‌تر محسوب کرد. نتایج این تحلیل برای بهبود ایمنی ترافیکی در شرایطی که خودروی طرح کامیون باشد به کار خواهند آمد.

بدون دیدگاه