تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات درمانی کوتاه مدت ایجاد شده توسط دستگاه بلوک دوقلو – نشریه Academic Journals

عنوان فارسی: اثرات درمانی کوتاه مدت ایجاد شده توسط دستگاه بلوک دوقلو: یک مرور سیستماتیک و آنالیز متا
عنوان انگلیسی: Short-term treatment effects produced by the Twin-block appliance: a systematic review and meta-analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8569 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.21Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: تکنولوژی پرتوشناسی
مجله: مجله اروپایی ارتودنسی - European Journal of Orthodontics
دانشگاه: ادمونتون، آلبرتا، کانادا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

منابع اطلاعاتی

استراتژی پژوهش

معیار شایستگی

انتخاب مطالعه

آیتم ها و جمع آوری داده ها

ریسک بایاس در مطالعات فردی

خلاصه مقیاس ها

ریسک بایاس بین مطالعات

نتایج

فرایند پژوهش و انتخاب مطالعه

خصوصیات مطالعه و ریسک بایاس

خلاصه ای از تغییرات بافتی، اسکلتی و دندانی

بحث

نتیجه گیری های نهایی

نمونه متن انگلیسی

Summary

Objective: To evaluate dental, skeletal, and soft tissue effects during Twin-block treatment. Methods: A systematic search of several electronic databases (Medline, PubMed, Embase, all EBM reviews, and Web of Science) was conducted until July 2013, as well as a limited grey-literature search (Google Scholar). Human cephalometric studies that used a Twin-block appliance in a nonextraction and non-surgical approach were selected. A comparable control group of untreated subjects was required. Two authors independently reviewed and extracted data from the selected studies. Risk of bias was assessed. The type of meta-analysis was selected based on heterogeneity. Results: Ultimately 10 articles were included. Proclination of lower incisors, retroclination of upper incisors, distal movement of upper molars and/or mesial movement of lower molars, increase in mandibular length, and/or forward movement of the mandible were consistently reported. Clinically significant restraint of maxillary growth was not found. Although the mandibular body length is increased, the facial impact of it is reduced by the simultaneous increment of the face height. Changes of lower face height and occlusal plane inclination varied, suggesting that vertical dimension can be manipulated in patients who would benefit from lower molar extrusion. As for lip position, there is not enough evidence to suggest clear lip position changes. Conclusions: Changes associated with a Class II correction were identified. Most of the changes individually were of limited clinical significance, but when combined reached clinical importance. No long-term changes were available.

نمونه متن ترجمه

هدف: ارزیابی اثرات دندانی، اسکلتی و بافت نرم در طی درمان بلوک دوقلو.

روش ها: یک پژوهش سیستماتیک روی چندین داده پایگاه الکترونیک (Medline، PubMed، Embas، همه ی مقالات مروری EMB، و شبکه ی علم) تا جولای سال 2013 انجام شد و همچنین یک پژوهش روی مقالات قدیمی مفید (گوگل اسکولار) انجام شد. مطالعات سفالومتری انسانی که از یک دستگاه بلوک دوقلو در یک رویکرد غیر استخراجی و غیر جراحی استفاده کرده بودند، انتخاب شدند. یک گروه کنترل قابل مقایسه از افراد تیمار نشده نیز مورد نیاز بود. دو محقق به صورت مستقل داده ها را مرور کردند و داده ها را از مطالعات انتخابی استخراج کردند. ریسک بایاس ارزیابی شده بود. نوع آنالیز متا بر اساس ناهمگنی انتخاب شده بود.

نتایج: در نهایت 10 مقاله شرکت داده شدند. انحراف به جلوی دندان های نیش پایین، انحراف به عقب دندان-های نیش بالا، حرکت دیستال دندان های آسیاب بالایی و یا حرکت مزیال دندان های آسیاب پایینی، افزایش در طول ماندیبول و یا حرکت رو به جلوی ماندیبل به صورت سازگار گزارش شده بود. مهار بالینی معنی دار رشد ماکزیلا دیده نشده بود. اگرچه طول تنه ی ماندیبول افزایش پیدا کرده بود اما تاثیر چهره ای آن به واسطه ی افزایش همزمان ارتفاع چهره کاهش پیدا کرده بود. تغییرات ارتفاع بخش پایینی چهره و انحراف صفحه ی اکلوزال متفاوت بود، که نشان می دهد که بعد عمودی می تواند در بیمارانی که از بیرون آمدگی دندان های آسیاب پایینی سود می برند دستکاری شود. برای موقعیت لب ها، شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهنده ی تغییرات واضح موقعیت لب ها باشد.

نتیجه نهایی: تغییرات مرتبط با تصحیح کلاس 2 شناسایی شده بود. بیشتر تغییرات، به صورت تکی از معنی داری بالینی محدودی برخوردار بودند اما زمانی که باهم ترکیب می شدند به اهمیت بالینی دست پیدا می کردند. هیچ تغییر بلند مدتی در دسترس نبود.