ترجمه مقاله رابطه بین سرعت موج برشی و پارامترهای ژئوتکنیکی برای خاک رس نروژی - نشریه ASCE

ترجمه مقاله رابطه بین سرعت موج برشی و پارامترهای ژئوتکنیکی برای خاک رس نروژی - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین سرعت موج برشی و پارامترهای ژئوتکنیکی برای خاک رس نروژی
عنوان انگلیسی
Relationship between Shear-Wave Velocity and Geotechnical Parameters for Norwegian Clays
صفحات مقاله فارسی
36
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
2016
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8112
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی
مجله
مجله مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست - Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، ایرلند
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تکنیک های مورد استفاده برای اندازه گیری سرعت موج-برشی
روشهای تهاجمی
روش های غیر تهاجمی
مسائل مربوط به مقیاس
عدم قطعیت در روش MASW
سایت های تست و خواص خاک موجود در پایگاه داده
سایتهای منطقه نروژ-مرکزی
سایتهای جنوب شرقی نروژ
خلاصه تمامی مقادیر Vs
همبستگی با پارامترهای شاخص
همبستگی ها با CPTU
همبستگی با مقاومت برشی زهکشی نشده
همبستگی با پارامترهای فشرده سازی 1D
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A database of shear-wave velocity (Vs) measurements using a variety of techniques and soil properties measured on high-quality samples for 28 Norwegian sites has been established. The purpose was to evaluate the different methods of measuring Vs, to present guidelines and correlations to assist in estimating Vs profiles in these clays in the absence of site-specific data, and to outline relationships that can be used to give first-order estimates of soil properties. It was found that consistent measurements of Vs can be obtained from a variety of techniques and that for practical engineering purposes the Vs values obtained from the different methods are similar. Surface wave techniques can be particularly useful but careful survey design is necessary and in particular the inversion process needs to be carefully controlled. Differences of about 15–20% can be obtained in the Vs values depending on the algorithm used. Vs values for Norwegian clays are consistent with well-established frameworks for other materials, based on relationships between effective stress and index parameters. Piezocone penetration testing (CPTU) can be used to give acceptable estimates of Vs and this includes techniques which utilize the CPTU data only and are independent of any index property. Vs correlates well with triaxial compression and direct simple shear derived undrained shear strength (su) values. There appears to be a particularly good link between Vs and preconsolidation stress (p0 c). Satisfactory relationships also exist between Vs and the tangent moduli of the clays at in situ stress (M0) and at p0 c (ML)

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

یک پایگاه داده از اندازه گیری های سرعت موج برشی (Vs) با استفاده از تکنیک های مختلف و خواص خاک اندازه گیری شده بر روی نمونه های با کیفیت بالا برای 28 سایت نروژی منتشر شده است. هدف این بود که روشهای مختلف اندازه گیری Vs را ارزیابی کنیم تا دستورالعمل ها و همبستگی هایی برای کمک به برآورد پروفیل های Vs در این خاک های رس در غیاب داده های مختص-سایت ارائه داده و روابطی را که می توان برای تخمین های مرتبه اول خواص خاک استفاده کرد، توصیف کنیم. یافته شد که اندازه گیری های سازگار Vs را می توان از طریق تکنیک های مختلف بدست آورد و برای اهداف مهندسی کاربردی مقادیر Vs به دست آمده از روش های مختلف یکسان است. تکنیک های موج سطحی مخصوصا می تواند مفید باشد، اما طراحی آماری دقیق ضروری است و به ویژه فرایند معکوس باید با دقت کنترل شود. با توجه به الگوریتم مورد استفاده، تفاوت های در حدود 15-20٪ می تواند در مقادیر Vs بدست آید. مقادیر Vs برای خاک رس های نروژی با چارچوب های مناسب برای مواد دیگر، بر اساس روابط بین تنش موثر و پارامترهای شاخص سازگار است. تست نفوذ پیزوکان (CPTU) می تواند برای ارائه تخمین های قابل قبول Vs مورد استفاده قرار گیرد و این شامل تکنیک هایی است که تنها از داده های CPTU استفاده می کنند و مستقل از هر ویژگی شاخص هستند. Vs همبستگی خوبی با فشرده سازی سه محوری و برش ساده مستقیم به دست آمده از مقادیر مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) دارد. به نظر می رسد یک رابطه بسیار خوب بین Vs و تنش پیش تحکیم (p’c) وجود دارد. روابط رضایتبخش نیز بین Vs و مدول مماسی از رس در تنش در محل (M0) و در p’c (Ml) وجود دارد.


بدون دیدگاه