ترجمه مقاله مطالعه میز لرزش ترمیم ستونهای پلهای بتنی تقویت شده با محصولات پلیمری تقویت شده با الیاف کربن

ترجمه مقاله مطالعه میز لرزش ترمیم ستونهای پلهای بتنی تقویت شده با محصولات پلیمری تقویت شده با الیاف کربن
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعات مربوط به میز لرزش ترمیم ستون های پل های بتنی تقویت شده با استفاده از محصولات (پوشش) پلیمری تقویت شده با الیاف کربن
عنوان انگلیسی
Shake-Table Studies of Repaired Reinforced Concrete Bridge Columns Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Fabrics
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
Concrete
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7577
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، زلزله و مهندسی مواد مرکب
مجله
مجله سازه - STRUCTURAL JOURNAL
کلمات کلیدی
پوشش پلیمری کربن تقویت شده با الیاف کربن، خسارت زلزله، ترمیم اضطراری، ستون پل با بتن تقویت شده، ترمیم؛ آزمون میز لرزش
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اهمیت تحقیق
توصیف مدل های آزمون
خمش دو ستونه
ستون های NHS1 و NHS2
ستون های OLS و OHS
راه اندازی آزمون میز لرزش و روند آزمون
نتایج تجربی برای ستون های اصلی
طراحی پوشش CFRP برای ستون های استاندارد
روند ترمیم
افراشتن ستون ها
حذف بتن سست
ترمیم بتن
تزریق اپوکسی
آماده سازی سطح و بسته بندی CFRP
عمل آوری سریع پوشش
خصوصیات مواد CFRP
نتایج تجربی برای ستون های ترمیم شده
ارزیابی عملکرد ترمیم
شاخص مقاومت
شاخص سختی خدمات
شاخص ظرفیت جابجایی
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The main objective of this study was to develop a rapid and effective repair method using carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) fabrics for earthquake-damaged reinforced concrete (RC) bridge columns. Shake-table studies, repair methods, and test results are discussed in this paper. One standard bent of a two-span bridge model with two low-shear columns, two standard high-shear columns, and one low-shear and one high-shear substandard column were tested on shake tables. The column models were repaired using CFRP fabrics; fast-setting, nonshrink repair mortar; and epoxy injection and retested on shake tables to evaluate the performance of the repair procedure. The results indicated that the strength and displacement capacity of the standard columns were successfully restored and those of the substandard columns were upgraded to meet current seismic standards after the repair. However, the stiffness was not restored due to material degradation during the original tests.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، توسعه یک روش سریع و موثر ترمیم با استفاده از محصولات پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) برای ستون های پل بتنی تقویت شده (RC) بود که در اثر زلزله آسیب دیده اند. در این مقاله درباره مطالعات مربوط به میز لرزش، روش های ترمیم و نتایج آزمون بحث و گفتگو شده است. یک خمیدگی استاندارد از یک مدل پل دو دهنه ای همراه با دو ستون برشی کم، دو ستون استاندارد برشی بالا و یک کم برش و یک ستون با استاندارد پایین برشی بالا و یک برشی کم در میزهای لرزش مورد آزمایش قرار گرفتند. مدل های ستون با استفاده از محصولات CFRP؛ شرایط سریع، ملات ترمیم غیر انقباضی و تزریق اپوکسی ترمیم شدند و در میزهای لرزش به منظور ارزیابی عملکرد روش ترمیم دوباره مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقاومت و ظرفیت جابجایی ستون های استاندارد با موفقیت بازسازی و ستون های با استاندارد پایین برای برآورده ساختن استانداردهای لرزه ای کنونی بعد از ترمیم به روز رسانی شدند. با این حال، سختی به دلیل تخریب مواد در خلال آزمون های اصلی بازسازی نشد.

بدون دیدگاه