ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک در شهر خرم آباد
عنوان انگلیسی
Evaluation of the Impact of Services Marketing Mix on Customer Preferences in Selecting a Bank in Khorramabad City
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
medwelljournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7441
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، بانکداری، بازاریابی و مدیریت استراتژیک
مجله
مدیریت بین المللی کسب و کار - International Business Management
دانشگاه
گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
کلمات کلیدی
خدمات بازاریابی یکپارچه، بازاریابی، بانکداری، ترجیحات مشتری، رفتار مصرف کننده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینه ی چارچوب نظری
مواد و روش
نتایج
بحث
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Create a new competitive environment in the banking industry, makes the need for more attention to the demands, needs and expectations of our customers and offer consistent service and beyond their expectations, inevitable. Banks should be able to changes in procedures and policies of their marketing, they meet the expectations and needs of customers, otherwise, they have no place in the financial market in the future in contrast, their age and experience. This study has been done as the effect elements of the marketing mix of services to customer preferences in selecting a bank in Khorramabad City in 2011 in the branches of Saderat bank which this study has been investigated with the 8 hypothesis in relation to each of the marketing mix and relevant indicators and to identify and assess their importance. This research is part of applied research in terms of purpose and this research is a descriptive research, in terms of the nature and procedures. The populations of this study are all normal customers of Saderat bank branches in Khorramabad. That we used a sample of 150 customers from different branches of Saderat bank in the city of Khorramabad to test the hypothesis, they were selected randomly. We used the method library and a questionnaire to collect data.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

ایجاد یک محیط رقابتی جدید در صنعت بانکداری باعث می شود که توجه بیشتری به خواسته ها، نیازها، انتظارات مشتریان مان معطوف گردد و ارائه خدمات سازگار و فراتر از انتظارات شان را ناگزیر می سازد. بانک ها باید قادر به تغییر در روش و سیاست های بازاریابی شان باشند، باید انتظارات و نیازهای مشتریان را برآورده سازند در غیر اینصورت، در بازار مالی در آینده در مقابل سن و تجربه شان هیچ جایگاهی ندارند. این مطالعه به عنوان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات به ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک در شهر خرم آباد در سال 2011 در شعبه های بانک صادرات انجام شد که این مطالعه هشت فرضیه را در رابطه با هر آمیخته ی بازاریابی و شاخص های مرتبط بررسی کرده است و اهمیت آن ها را شناسایی و ارزیابی کرده است. این تحقیق از لحاظ هدف بخشی از تحقیقات کاربردی است و از لحاظ روند و ماهیت یک تحقیق توصیفی می باشد. جامعه ی این مطالعه مشتریان معمولی شعبه های بانک صادرات در خرم آباد می باشد. ما از نمونه ی 150 مشتری از شعبه های متفاوت بانک صادرات در شهر خرم آباد استفاده کرده ایم تا فرضیه ها را آزمون کنیم، این نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه و پرسشنامه استفاده کرده ایم.


بدون دیدگاه