ترجمه مقاله بررسی رفتار زمین لرزه ای اتصالات تیر - ستون تقویت شده با آلیاژهای حافظه ای شکل - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله بررسی رفتار زمین لرزه ای اتصالات تیر - ستون تقویت شده با آلیاژهای حافظه ای شکل - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی آزمایشی بر روی رفتار زمین لرزه ای اتصالات تیر-ستون تقویت شده با آلیاژهای حافظه ای شکل فوق ارتجاعی
عنوان انگلیسی
Experimental Investigation on the Seismic Behavior of Beam-Column Joints Reinforced with Superelastic Shape Memory Alloys
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2008
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7541
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
زلزله، مدیریت ساخت و سازه
مجله
مجله مهندسی زلزله - Journal of Earthquake Engineering
دانشگاه
دانشگاه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه غرب انتاریو، لندن، کانادا
کلمات کلیدی
اتصال تیر-ستون، زمین لرزه ای، آلیاژ حافظه ای شکل، فوق ارتجاعیت، مفصل پلاستیکی
فهرست مطالب
1.مقدمه
2. اهمیت تحقیقاتی
3. برنامه آزمایشی
3.1 نمونه های تست
3.2 منابع
3.3 آماده سازی آزمایش و بکارگیری ابزارها
4. نتایج آزمایشی
4.1 نمونه 1- JBC
4.2 نمونه 2- JBC
4.3 پوشش رانش طبقه بار
4.4 پراکندگی انرژی انباشته
4.5 چرخشهای تیر
4.6 کرنشهای اندازه گیری شده در میلگردهای عاجدار
5. بحث
6. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Superelastic Shape Memory Alloys (SE SMAs) are unique alloys that have the ability to undergo large deformations and return to their undeformed shape by removal of stresses. This study aims at assessing the seismic behavior of beam-column joints reinforced with SE SMAs. Two large-scale beam-column joints were tested under reversed cyclic loading. While the first joint was reinforced with regular steel rebars, SE SMA rebars were used in the second one. Both joints were selected from a Reinforced Concrete (RC) building located in the high seismic region of western Canada and designed and detailed according to current Canadian standards. The behavior of the two specimens under reversed cyclic loading, including their drifts, rotations, and ability to dissipate energy, were compared. The results showed that the SMA-reinforced beam-column joint specimen was able to recover most of its post-yield deformation. Thus, it would require a minimum amount of repair even after a strong earthquake.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
آلیاژهای شکل فوق ارتجاعی (SE SMAها) آلیاژهای منحصر به فردی هستند که دارای توان متحمل شدن تغییر شکلهای بزرگ و بازگشت به شکل بدون تغییر شکل خود با برداشتن تنشها هستند. این مطالعه به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تیر-ستونهای تقویت شده با SE SMAها هستند. دو اتصال تیر- ستون مقیاس بزرگ، زیر بار چرخه ای ذخیره شده، تست شدند. در حالیکه اتصال اول، با میلگردهای عاجدار فولادی عادی تقویت شد. میلگردهای عاجدار فولادی SE SMAها در دومی بکار رفتند. هر دو اتصال، از یک ساختمان بتنی تقویت شده (RC) واقع بر روی منطقه ی به شدت لرزه خیر کانادای غربی انتخاب شدند و طبق استانداردهای کنونی کانادا، طراحی و تشریح شدند. رفتار دو نمونه تحت بار چرخه ای معکوس، از جمله رانشها، چرخش ها و توانایی اتلاف انرژی، مقایسه شدند. نتایج نشان داد نمونه ی اتصال تیر-ستون تقویت شده ی SMA توانست بیشتر تغییر شکل پس از تسلیم شدگی را بازیابی نماید. لذا، به یک میزان حداقل ترمیم پس از یک زلزله ی قوی نیاز داشت.

بدون دیدگاه