تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری: نقش ارزش افزوده تجربی توسط نیرو های فروش
عنوان انگلیسی: Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 40
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4457 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.15Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی
مجله: مجله خرده فروشی و خدمات مصرفی
دانشگاه: دانشگاه Boul، کبک، کانادا
کلمات کلیدی: نیروی فروش، شهرت فروشنده، ارزش افزوده تجربی، زمینه خدماتی، رفتار مشتری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ بررسی منابع

۲ ۱ نظریه مبتنی بر منابع و شهرت فروشنده

۲ ۲ ارزش افزوده تجربی توسط یک فروشنده

۲ ۳ رفتار مشتری

۲ ۴ مدل مفهومی و فرضیات

۲ ۵ رابطه بین شهرت فروشنده و ارزش تجربی

۶ ۲ رابطه بین ارزش های تجربی و رفتار مشتری

۲ ۷ رابطه بین اجزای رفتار مشتری

۲ ۸ نقش واسطه ای ارزش تجربی

۳ روش

۳ ۱ جمع اوری داده ها

۳ ۲ متغیر های شاهد

۳ ۳توسعه اندازه گیری

۳ ۴ راهبرد تحلیل داده ها

۴ نتایج ابتدا، اندازه گیری ها از نظر روایی، پایایی و ارزبی های احتمالی تست شده و سپس فرضیه ها مورد ازمون قرار گرفتند

۴ ۱ اعتبار سنجی اندازه گیری و اریبی واریانس روش مشترک احتمالی

۴ ۲ مدل ساختاری

۴ ۳ رابطه بین ارزش تجربی و نیت رفتار مشتری

۴ ۴ رابطه بین مولفه های رفتار مشتری

۴ ۵ نقش واسطه ای ارزش نمایی افزوده توسط فروشنده

۵ بحث

۵ ۱ پیامد های مدیریتی

۵ ۲ محدودیت ها و تحقیقات آینده

نمونه متن انگلیسی

abstract

Based on the resource-based view theory and the experiential value model, this paper aims to investigate how experiential value added by the salesperson mediates the relationship between perceived salesperson reputation and customer behavior. A questionnaire is constructed, and data are collected from 229 customers served by financial salespeople working in five bank agencies in Canada. Structural equation modeling was employed to assess the proposed research model empirically. The empirical results revealed that the two dimensions of experiential value – economic benefit and service productivity – partially mediated the relationship between perceived salesperson reputation and both customer loyalty towards the salesperson and customer share of wallet. However, enjoyable interaction mediates only the relation among salesperson reputation and customer loyalty. The managerial implications are addressed.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بر اساس تئوری مبتنی بر منابع و مدل ارزش تجربی، هدف این مقاله،بررسی نقش واسطه ای ارزش افزوده تجربی توسط فروشنده در رابطه بین شهرت نیروی فروش ادراک شده و رفتار مشتری است. یک پرسش نامه ایجاد گردید و داده ها از 229 مشتری خدمات رسانی شده توسط فروشندگان مالی که در شعبات 5 بانک در کانادا کار می کردند جمع اوری شد. مدل سازی معادله ساختاری برای ارزیابی تجربی مدل تحقیق پیشنهادی استفاده شد. نتایج تجربی نشان داد که دو بعد ارزش تجربی- مزایای اقتصادی و بازدهی خدمات تا حدودی نقش واسطه ای در رابطه بین شهرت ادراک شده فروشنده و وفاداری مشتری نسبت به فروشنده و سهم کیف پول مشتری ایفا می کند. با این حال، تعامل لذت بخش تنها عامل واسطه ای در رابطه بین شهرت فروشنده و وفاداری مشتری است. پیامد های مدیریتی نیز بررسی می شوند.