ترجمه مقاله نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی

ترجمه مقاله نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی
عنوان انگلیسی
The role of virtual tourism in creating national wealth
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
0
نشریه
academia
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6374
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
گردشگری و توریسم
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت گردشگری و برنامه ریزی توریسم
دانشگاه
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
کلمات کلیدی
گردشگری، مجازی، گردشگری مجازی، ثروت ملی، تور مجازی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2. گردشگری مجازی
2.1. گردشگری
2.2. مجازی
2.3. گردشگری مجازی
2.4. ویژگی های گردشگری مجازی
2.5. ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺠﺎزي
2.6. تور مجازی
3. نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت کشورها
3.1. تحلیل مدل مفهومی پردیا
4. خلاصه و نتیجه گیری
5. فهرست منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

New life happens on screen. Now human experience has become visual and picture-dependent more than anything; from satellite footages to people’s bodies. Visual culture relates to those visual happenings in which the consumer is looking to obtain information about visual technology and enjoy it. One of the shocking things about new visual cultures, is its odd tendency to visualize things that are not visual by themselves. Like graphs that show sizes in comparison. Technological power has reach to a level that can visualize stuff unable to been seen by the naked eye; things like internal organs of human body via X-ray and faraway galaxies via telescope. Martin Heidegger calls such world “Picture-based world”. This concept, isn’t a picture of the universe, but is a world that can be perceived as a picture [1].

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
زندگی جديد روی پرده اتفاق می افتد. امروزه تجربة انسانی بيش از هرچيز بصری و بر تصوير متكی شده است؛ از تصاوير ماهواره ای گرفته تا تصاوير درونی بدن انسان. فرهنگ تصويری با آن دسته از وقايع بصری مرتبط است كه در آنها مصر ف كننده به دنبال كسب اطلاعات، معنی و لذت از تكنولوژی بصری است. يكی از ويژگی های شوک آور فرهنگ بصری جديد، تمايل عجيب آن به تصوير ی كردن چيزهايی است كه به خودی خود تصويری نيستند، مانند نمودارهايی كه اندازه ها را در مقايسه با هم نشان می دهند. توانايی تكنولوژيک انسان به حدی رسيده است كه حتی چيزهايی را به تصوير میكشد كه چشم انسان در حالت عادی قادر به ديدن آنها نيست؛ چيزهايی مثل اندام های درونی بدن انسان با كمک اشعة ايكس و نيز كهكشان های دوردست با كمک تلسكوپ. مارتين هايدگر چنين دنيايی را «دنيای مبتنی بر تصوير» می نامد. اين مفهوم، نه به معنای تصويری از دنيا، بلكه به معنای دنيايی است كه به عنوان يک تصوير درک و فهم می شود [1].

بدون دیدگاه