ترجمه مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی

ترجمه مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی
عنوان انگلیسی
Role of the River Danube in the Spatial Development of Central- and South-East Europe
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2011
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
9090
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
دانشگاه
دانشکده دكترای علوم زمين، دانشگاه پچ، مجارستان
کلمات کلیدی
قدرت های خارجی، شرایط مرزی، شرایط کریدوری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نتایج و بحث
اهمیت رود دانوب در آخرین قرن های عهد عتیق
تغییر و تحول ساختار فضا، ظهور و پیدایش پادشاهی مجارستان
نقش دانوب در دوره سلطه ترکیه
تغییر ساختار جغرافیائی از زمان اشغال هابزبورگ
تا پایان جنگ دوم جهانی
دهه های دیکتاتوری
دوره بعد از مرحله گذار 1989-1990
خلاصه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this article the author tries to answer the question if the river Danube – as a natural element – has an authentic role in the formation and shaping of the geographical space in its basin. Except the centuries after the foundation of the Hungarian Kingdom, the development of the region was influenced by external powers: Rome, Byzantium, Moscow and the German sphere of interests. The effects are manifested in many fields of life ranging from culture, to economy, trade and geopolitics. If the expansion of the powers was perpendicular to the Danube (by Rome and Moscow), the border character was strengthened; if it was parallel, then the corridor character came to the front. As a result it is visible that the role of the Danube in the evolution of spatial structures was not highly relevant, but rather regional and temporal until today.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله نویسنده می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا رود دانوب – به عنوان یک عنصر طبیعی – نقش موثری در شکل دهی و شکل گیری فضای جغرافیائی در مصب آن دارد. بجز سده ها پس از پایه‌گذاری حکومت پادشاهی مجارستان، توسعه این منطقه تحت تاثیر قدرت های خارجی، یعنی روم، بیزانس، مسکو و قلمرو منافع آلمان قرار داشت. این تاثیرات در بسیاری از عرصه های زندگی، از فرهنگ تا اقتصاد، تجارت و جغرافیای سیاسی خود را نشان می دهد. اگر گسترش قدرت ها (توسط روم و مسکو) عمود بر دانوب بود، ویژگی مرزی مستحکم می شد و اگر این حالت موازی بود، در آن صورت، خصلت کریدوری مطرح می شد. در نتیجه، آشکار است که نقش دانوب در ارزیابی تحول ساختارهای فضایی اروپا چندان ارتباطی به هم نداشتند، اما تا امروز تاثیر منطقه ای و موقتی داشته اند.

بدون دیدگاه